Nieuws

Coronacrisis

Op de website van de Raad van Kerken Bennekom is een aparte pagina “cornavirus” geopend. Op deze pagina laten we tekenen van hoop en troost zien in deze barre tijden van de rampzalige pandemie, die ons nu en de komende tijd als mensheid treft. Klik hier.

Klokken luiden voor boodschap van Hoop en Troost

Op 18 maart, 25 maart en 1 april 2020 luiden de klokken van vijf Bennekomse kerken/geloofsgemeenschappen (met een kerkklok) van 19.00 tot 19.15 uur met de boodschap van Hoop en Troost, vanwege de rampzalige pandemie veroorzaakt door het Coronavirus dat nu over de aarde raast.
Binnen 24 uur bleken de Bennekomse kerken/geloofsgemeenschappen bereid te zijn gehoor te geven aan de oproep van de Raad van Kerken in Nederland.

18 maart 2020: dag van nationaal gebed

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van al die mensen die zorg dragen voor anderen.
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/dag-van-nationaal-gebed/

Stiltevieringen in de stille week 2020

De week voorafgaand aan Pasen noemen we de stille- of de goede week. Het is het afsluitende deel van de 40-dagentijd. We staan stil bij het lijden en sterven van Christus en het is alsof in deze laatste dagen ‘de hele schepping’ even de adem inhoudt.

Op drie achtereenvolgende dagen, namelijk op maandag 6 april, dinsdag 7 april en woensdag 8 april, zijn er ’s avonds bezinningsmomenten in de Oude of Sint Alexanderkerk voor een ieder die daar in gezamenlijkheid de tijd voor wil nemen. Tijdens deze vespers is er ruimte voor zang, muziek, voor lezingen, stilte en gebed. De kerk is open vanaf 19.00 uur, de vieringen vinden plaats van 19.30 tot ongeveer 20.10 uur.

Midwinterontmoetingen: buitengewoon!

We zijn nog niet eens halverwege en velen zijn enthousiast. Dat geldt niet alleen voor de gastadressen, maar ook voor de bezoekers.

Er bezoeken wisselende aantallen de gastadressen; in een enkel geval 0 of 1 of 2. In de meeste gevallen tussen de vijf en de 10 bezoekers. daarvan is ongeveer de één derde tot de helft onbekenden voor elkaar. Zo ontstaan er bijzondere kennismakingsgesprekken.

Een van de bezoekers haalde aan het eind van de ontmoeting een gedicht uit zijn broekzak. Dat heeft hij altijd bij zich. Hij voelde zich zo thuis dat hij dit gedichtje met ons wilde delen en las het voor:

Mensen hebben mensen nodig
Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat,
Maar ons van hemelhoogte gadeslaat,
Zendt Hij ons mensen – nooit zijn we alleen,
Al schijnt soms alles donker om ons heen.

Zolang ons hart voor and’ren openstaat,
Ontmoet het vriendschap, wáár de weg ook gaat.
Een open hart, begrip , een vriend’lijk woord,
Het zijn de lichtjes aan de hemelpoort.

Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat
Zolang Hij ons op aarde leven laat,
Zolang zendt Hij ons vrienden –  en misschien  
Leert Hij ons dáárin iets van Hem te zien???

Jelly Verwaal uit: “Toekomstmuziek”

Vandaag beginnen de Buitengewone Midwinterontmoetingen

Vanaf vandaag. 20 januari 2020 starten de Buitengewone Midwinterontmoetingen.

Ook Omroep Gelderland schenkt hieraan volop aandacht. We hebben in de radio-uitzending live kunnen vertellen wat de bedoeling is van deze bijzondere en ongedwongen mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. En dat nog wel op “BlueMonday”.

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2435291/Winterdip-Hier-kun-je-elke-dag-een-praatje-maken