Nieuws

Woorden van Hoop en Troost wekelijks vanaf 4 november 2020

In de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken Nederland trof ons het volgende bericht. DE Raad van Kerken Nederland neemt een initiatief: wekelijkse Woorden van Hoop en Troost.
Nu de tweede “gedeeltelijke en tijdelijke” lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zal de Raad van Kerken Nederland vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het Vovid-19 virus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

Alle berichten vind je op het videokanaal van de Raad van Kerken Nederland: https://www.youtube.com/playlist?list=PL630t7LSvi95z_RShhoKSATmXI7rnxsT1
In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging.

Moment van gedenken in 2020 online

Het traditionele moment van gedenken in Bennekom vindt in 2020 online plaats. Op vrijdagavond 13 november om 19.30 uur start een uitzending via de website memori.nl/moment-van-gedenken voor iedereen die een geliefde wil gedenken.

Het moment van gedenken is een initiatief van de Raad van Kerken in Bennekom, ondersteund door het Bennekomse uitvaartbedrijf Monuta Hofrust. Het is inmiddels een traditie geworden om in november samen te komen in de Oude Kerk en daarna gezamenlijk naar een sfeervol verlichte begraafplaats te lopen. Mensen wandelen vervolgens met een brandend kaarsje naar het graf van hun geliefde.

Vanwege corona is een fysieke bijeenkomst dit jaar niet mogelijk, maar de Raad van Kerken wil graag een online alternatief bieden. Woorden van troost en bemoediging worden afgewisseld met muziek. Daarna zijn er beelden vanaf de fraai verlichte Gemeentelijke Begraafplaats te zien en is er de mogelijkheid om via de site een digitaal kaarsje aan te steken voor een geliefde. Met dit bijzondere initiatief maakt de Raad van Kerken in Bennekom het toch mogelijk om in deze tijd een geliefde te gedenken.

De uitzending start vrijdagavond 13 november om 19.30 uur en blijft ook daarna te bekijken via : memori.nl/moment-van-gedenken.

Kerstinloop 2020 gaat niet door Covid-19 pandemie

In januari heeft de voorbereidingscommissie van de jaarlijkse Kerstinloop enthousiast besloten ook dit jaar weer een Kerstinloop op 1e Kerstdag te organiseren. Wegens succes geprolongeerd, zullen we maar zeggen. Inmiddels leven we in een
compleet andere tijd. Het COVID-19 virus heeft alles op zijn kop gezet. Wat voorheen heel gewoon was, blijkt nu problematisch te zijn.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is img_1626.jpg
Kerstinloop 2019

Met de huidige richtlijnen is het helaas niet mogelijk een Kerstinloop te organiseren zoals we dat de laatste jaren gewend waren. Er is wel nagedacht hoe we een Kerstinloop met de huidige coronabeperkingen toch veilig zouden kunnen organiseren. Misschien dat er met Kerst weer iets meer mogelijk is dan nu, maar het is evenzeer mogelijk dat de richtlijnen nog verder zijn aangescherpt. Alles overwegende hebben we daarom, in overleg met de Raad van Kerken Bennekom, geconcludeerd dat een gezellige kerstinloop met een inspirerend programma in een ontspannende sfeer dit jaar niet mogelijk lijkt. Bovendien behoort een aanzienlijk deel van de mensen voor wie de Kerstinloop een aantrekkelijke invulling is van de middag op 1e Kerstdag tot de kwetsbare groep en een kleine inventarisatie leerde ons dat een deel van hen de Kerstinloop (als deze wel georganiseerd zou worden) dit jaar aan zich voorbij zal laten echter gaan.
Kortom met pijn in het hart is, alles overziend, is besloten dit jaar geen Kerstinloop te organiseren.
Wees er echter van overtuigd dat als de situatie verbetert, dat er dan weer volop de schouders worden gezet onder de organisatie van de Kerstinloop 2021.
Aart Jochemsen, namens voorbereidingscommissie Kerstinloop

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’ op 24 mei 2020

Van 16-05 tot en met 24-05-2020 wordt wereldwijd de Laudato Si week gehouden. Dit gebeurt internationaal op grootse wijze.
De bedoeling is dat iedereen die dat wil, wereldwijd, om 12.00 uur plaatselijke tijd hetzelfde gebed uitspreken. Veel (Bennekomse) voorgangers spreken het gebed uit tijdens de viering.

Nederlandse vertaling van het gemeenschappelijk gebed:

Liefdevolle God, Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.
U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen ons toebehoort
maar alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen achtergelaten en vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale cov-19 pandemie.
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn op weg
naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken
en in beweging komen door de schreeuw van de aarde
en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer.
Amen

 
Wat achtergronden over Laudato Si’

Laudato Si is ook gegeven de covid-19 pandemie, nu en hopelijk straks  in het post-coronatijdperk actueler dan ooit!

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die niet alleen katholieken, maar alle christenen wereldwijd ter harte zullen nemen.
De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’

Meer informatie zie: www.laudatosiweek.org

Klokken van Hoop en Troost: afsluiting op 29 april 2020

Misschien heeft u ze al gehoord op de woensdagavonden in de afgelopen weken, de klokken van Hoop en Troost? De Raad van Kerken Bennekom / Nederland heeft gevraagd het luiden van de Klokken van Troost en Hoop voort te zetten op de woensdagavonden van april.
De landelijke actie wordt nu afgesloten met het luiden van de klokken op woensdag 29 april van 19.00 – 19.15 uur. U kunt meer informatie hierover vinden op https://www.klokkenvanhoop.nl/

Op eerste Paasdag luiden ook in Bennekom de klokken om 12.00 uur

Op eerste Paasdag, 12 april 2020, luiden van 12.00 tot 12.15 uur de klokken van alle kerken in Bennekom, net als bij vele andere kerken in het hele land.
Dit als “teken van verbondenheid met allen die de kerkgang met Pasen moeten missen en om gezamenlijk uitdrukking te geven aan het goede nieuws van de opstanding van Christus”.

Een oproep hiertoe kwam van het Bossche Klokkenluiders Gilde.
Ook op alle woensdagen in de maand april luiden de klokken van 19.00 tot 19.15 uur.

Hoopvol licht in alle huizen op 11 april (Stille Zaterdag)

De Raad van Kerken Bennekom doet een oproep aan iedereen om een kaars voor het raam te zetten op zaterdagavond 11 april 2020 , Stille Zaterdag.

Zo laten we het licht schijnen in  de duisternis van deze coronapandemie en geven de vlam van hoop aan elkaar door.

Het initiatief is genomen door de Raad van Kerken te Delft. https://www.raadvankerkendelft.nl/11-april-stille-zaterdag-hoopvol-licht-in-alle-huizen/