Nieuws

Kerstinloop 2020 gaat niet door Covid-19 pandemie

In januari heeft de voorbereidingscommissie van de jaarlijkse Kerstinloop enthousiast besloten ook dit jaar weer een Kerstinloop op 1e Kerstdag te organiseren. Wegens succes geprolongeerd, zullen we maar zeggen. Inmiddels leven we in een
compleet andere tijd. Het COVID-19 virus heeft alles op zijn kop gezet. Wat voorheen heel gewoon was, blijkt nu problematisch te zijn.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is img_1626.jpg
Kerstinloop 2019

Met de huidige richtlijnen is het helaas niet mogelijk een Kerstinloop te organiseren zoals we dat de laatste jaren gewend waren. Er is wel nagedacht hoe we een Kerstinloop met de huidige coronabeperkingen toch veilig zouden kunnen organiseren. Misschien dat er met Kerst weer iets meer mogelijk is dan nu, maar het is evenzeer mogelijk dat de richtlijnen nog verder zijn aangescherpt. Alles overwegende hebben we daarom, in overleg met de Raad van Kerken Bennekom, geconcludeerd dat een gezellige kerstinloop met een inspirerend programma in een ontspannende sfeer dit jaar niet mogelijk lijkt. Bovendien behoort een aanzienlijk deel van de mensen voor wie de Kerstinloop een aantrekkelijke invulling is van de middag op 1e Kerstdag tot de kwetsbare groep en een kleine inventarisatie leerde ons dat een deel van hen de Kerstinloop (als deze wel georganiseerd zou worden) dit jaar aan zich voorbij zal laten echter gaan.
Kortom met pijn in het hart is, alles overziend, is besloten dit jaar geen Kerstinloop te organiseren.
Wees er echter van overtuigd dat als de situatie verbetert, dat er dan weer volop de schouders worden gezet onder de organisatie van de Kerstinloop 2021.
Aart Jochemsen, namens voorbereidingscommissie Kerstinloop

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’ op 24 mei 2020

Van 16-05 tot en met 24-05-2020 wordt wereldwijd de Laudato Si week gehouden. Dit gebeurt internationaal op grootse wijze.
De bedoeling is dat iedereen die dat wil, wereldwijd, om 12.00 uur plaatselijke tijd hetzelfde gebed uitspreken. Veel (Bennekomse) voorgangers spreken het gebed uit tijdens de viering.

Nederlandse vertaling van het gemeenschappelijk gebed:

Liefdevolle God, Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.
U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen ons toebehoort
maar alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen achtergelaten en vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale cov-19 pandemie.
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn op weg
naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken
en in beweging komen door de schreeuw van de aarde
en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer.
Amen

 
Wat achtergronden over Laudato Si’

Laudato Si is ook gegeven de covid-19 pandemie, nu en hopelijk straks  in het post-coronatijdperk actueler dan ooit!

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die niet alleen katholieken, maar alle christenen wereldwijd ter harte zullen nemen.
De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’

Meer informatie zie: www.laudatosiweek.org

Klokken van Hoop en Troost: afsluiting op 29 april 2020

Misschien heeft u ze al gehoord op de woensdagavonden in de afgelopen weken, de klokken van Hoop en Troost? De Raad van Kerken Bennekom / Nederland heeft gevraagd het luiden van de Klokken van Troost en Hoop voort te zetten op de woensdagavonden van april.
De landelijke actie wordt nu afgesloten met het luiden van de klokken op woensdag 29 april van 19.00 – 19.15 uur. U kunt meer informatie hierover vinden op https://www.klokkenvanhoop.nl/

Op eerste Paasdag luiden ook in Bennekom de klokken om 12.00 uur

Op eerste Paasdag, 12 april 2020, luiden van 12.00 tot 12.15 uur de klokken van alle kerken in Bennekom, net als bij vele andere kerken in het hele land.
Dit als “teken van verbondenheid met allen die de kerkgang met Pasen moeten missen en om gezamenlijk uitdrukking te geven aan het goede nieuws van de opstanding van Christus”.

Een oproep hiertoe kwam van het Bossche Klokkenluiders Gilde.
Ook op alle woensdagen in de maand april luiden de klokken van 19.00 tot 19.15 uur.

Hoopvol licht in alle huizen op 11 april (Stille Zaterdag)

De Raad van Kerken Bennekom doet een oproep aan iedereen om een kaars voor het raam te zetten op zaterdagavond 11 april 2020 , Stille Zaterdag.

Zo laten we het licht schijnen in  de duisternis van deze coronapandemie en geven de vlam van hoop aan elkaar door.

Het initiatief is genomen door de Raad van Kerken te Delft. https://www.raadvankerkendelft.nl/11-april-stille-zaterdag-hoopvol-licht-in-alle-huizen/

Boodschap 13 religieuze leiders: samen in vertrouwen

Talitha Muusse (28) en Stephanie Wellink (34) hebben de campagne ‘Samen in Vertrouwen’ opgezet en laten ze zien dat alle religies en levensbeschouwingen waardevolle inzichten bevatten die kunnen helpen in moeilijke tijden.
Dertien meer of minder bekende geestelijken, theologen, bestuurders en een humanist zegden daarbij hun medewerking toe: Sjaak de Boer (pastoor), Yanki Jacobs (rabbijn), Ashvan Jajairam (geestelijke), Jill Eekhart (bestuurder), Yassin Elforkani (imam), Boris van der Ham (humanist), Ruth Peetoom (theoloog), Richard Steenvoorde (pastoor), Michael Ritman (boeddhist), Taco Smit (predikant) , Awraham Soetendorp (rabbijn), Riegonda van Welie (predikant) en Ruben van Zwieten (predikant).

Protestantse Kerk ondersteunt oproep paus: bid wereldwijd tegelijkertijd Onze Vader op 25 maart 2020 om 12.00 uur

Ontleend aan de website van de PKN.
Afgelopen zondag 22 maart 2020 riep Paus Franciscus christenen wereldwijd op om woensdag 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Het moderamen van de Protestantse Kerk steunt deze oproep van harte.

Scriba ds. Rene de Reuver: “Het past bij de oecumenische visie van de Protestantse Kerk om gezamenlijk te doen wat gezamenlijk gedaan kan worden. Mooi om nu het coronavirus ook wereldwijd om zich heen grijpt, ook wereldwijd als christenheid dit gebed van Jezus te bidden. Gebed is wat ons allen verbindt.”

Aan het einde van zijn toespraak bij het Angelus-gebed, riep paus Franciscus zondag 22 maart alle christenen op om zich dagelijks te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus.

Paus Franciscus: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen samen willen voorstellen hun stemmen te verheffen naar de hemel.”