Nieuws

Klokken van Hoop en Troost: afsluiting op 29 april 2020

Misschien heeft u ze al gehoord op de woensdagavonden in de afgelopen weken, de klokken van Hoop en Troost? De Raad van Kerken Bennekom / Nederland heeft gevraagd het luiden van de Klokken van Troost en Hoop voort te zetten op de woensdagavonden van april.
De landelijke actie wordt nu afgesloten met het luiden van de klokken op woensdag 29 april van 19.00 – 19.15 uur. U kunt meer informatie hierover vinden op https://www.klokkenvanhoop.nl/

Op eerste Paasdag luiden ook in Bennekom de klokken om 12.00 uur

Op eerste Paasdag, 12 april 2020, luiden van 12.00 tot 12.15 uur de klokken van alle kerken in Bennekom, net als bij vele andere kerken in het hele land.
Dit als “teken van verbondenheid met allen die de kerkgang met Pasen moeten missen en om gezamenlijk uitdrukking te geven aan het goede nieuws van de opstanding van Christus”.

Een oproep hiertoe kwam van het Bossche Klokkenluiders Gilde.
Ook op alle woensdagen in de maand april luiden de klokken van 19.00 tot 19.15 uur.

Hoopvol licht in alle huizen op 11 april (Stille Zaterdag)

De Raad van Kerken Bennekom doet een oproep aan iedereen om een kaars voor het raam te zetten op zaterdagavond 11 april 2020 , Stille Zaterdag.

Zo laten we het licht schijnen in  de duisternis van deze coronapandemie en geven de vlam van hoop aan elkaar door.

Het initiatief is genomen door de Raad van Kerken te Delft. https://www.raadvankerkendelft.nl/11-april-stille-zaterdag-hoopvol-licht-in-alle-huizen/

Boodschap 13 religieuze leiders: samen in vertrouwen

Talitha Muusse (28) en Stephanie Wellink (34) hebben de campagne ‘Samen in Vertrouwen’ opgezet en laten ze zien dat alle religies en levensbeschouwingen waardevolle inzichten bevatten die kunnen helpen in moeilijke tijden.
Dertien meer of minder bekende geestelijken, theologen, bestuurders en een humanist zegden daarbij hun medewerking toe: Sjaak de Boer (pastoor), Yanki Jacobs (rabbijn), Ashvan Jajairam (geestelijke), Jill Eekhart (bestuurder), Yassin Elforkani (imam), Boris van der Ham (humanist), Ruth Peetoom (theoloog), Richard Steenvoorde (pastoor), Michael Ritman (boeddhist), Taco Smit (predikant) , Awraham Soetendorp (rabbijn), Riegonda van Welie (predikant) en Ruben van Zwieten (predikant).

Protestantse Kerk ondersteunt oproep paus: bid wereldwijd tegelijkertijd Onze Vader op 25 maart 2020 om 12.00 uur

Ontleend aan de website van de PKN.
Afgelopen zondag 22 maart 2020 riep Paus Franciscus christenen wereldwijd op om woensdag 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Het moderamen van de Protestantse Kerk steunt deze oproep van harte.

Scriba ds. Rene de Reuver: “Het past bij de oecumenische visie van de Protestantse Kerk om gezamenlijk te doen wat gezamenlijk gedaan kan worden. Mooi om nu het coronavirus ook wereldwijd om zich heen grijpt, ook wereldwijd als christenheid dit gebed van Jezus te bidden. Gebed is wat ons allen verbindt.”

Aan het einde van zijn toespraak bij het Angelus-gebed, riep paus Franciscus zondag 22 maart alle christenen op om zich dagelijks te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus.

Paus Franciscus: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen samen willen voorstellen hun stemmen te verheffen naar de hemel.”

Coronacrisis

Op de website van de Raad van Kerken Bennekom is een aparte pagina “cornavirus” geopend. Op deze pagina laten we tekenen van hoop en troost zien in deze barre tijden van de rampzalige pandemie, die ons nu en de komende tijd als mensheid treft. Klik hier.

Klokken luiden voor boodschap van Hoop en Troost

Op 18 maart, 25 maart en 1 april 2020 luiden de klokken van vijf Bennekomse kerken/geloofsgemeenschappen (met een kerkklok) van 19.00 tot 19.15 uur met de boodschap van Hoop en Troost, vanwege de rampzalige pandemie veroorzaakt door het Coronavirus dat nu over de aarde raast.
Binnen 24 uur bleken de Bennekomse kerken/geloofsgemeenschappen bereid te zijn gehoor te geven aan de oproep van de Raad van Kerken in Nederland.

18 maart 2020: dag van nationaal gebed

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van al die mensen die zorg dragen voor anderen.
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/dag-van-nationaal-gebed/