Nieuws

Eenheidszondag 2022 ‘Licht in het duister’

Op 16 januari wordt in de Brinkstraatkerk Eenheidszondag gevierd. Dit is de eerste dag van de jaarlijks plaatsvindende Week van Gebed voor Eenheid die wereldwijd gevierd wordt.

De Raad van Kerken Bennekom heeft ds. Garbrich Baalbergen (Gereformeerde Kerk), pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en ds. Anne Verbaan (Hervormde Gemeente wijk Oost) gevraagd om deze viering gezamenlijk voor te bereiden.

De dienst zal vanwege de corona-maatregelen vermoedelijk niet ‘live’ gevierd kunnen worden, maar is in elk geval online te volgen of terug te zien (aanvang 10.00u) via https://kerkdienstgemist.nl/stations/251.

De collecte is dit jaar bestemd voor de Stichting Mooi Leven Huis in Bennekom. Meer informatie is te vinden op https://www.mooilevenhuisede.nl/ .

Mooi Leven Huis aan de Langhoven te Bennekoms

Een bijdrage kan rechtstreeks overgemaakt worden op rekeningnummer NL74 RABO 0310 5437 38 van de Stichting Mooi Leven Huis Ede te Bennekom onder vermelding van ‘Collecte Eenheidszondag Bennekom’. U kunt uw bijdrage ook overmaken via de Gereformeerde Scipio- of de Hervormde Givt-App.

Meer informatie is te vinden op https://rvkbennekom.com/eenheidszondag/

Ongelijke beschikbaarheid Covid-19 vaccins vereist actie

Zoals zovelen maakt de Raad van Kerken Bennekom zich grote zorgen over de ongelijke beschikbaarheid van vaccins tegen Covid-19 voor het arme deel van de wereld. Terwijl wij in Nederland met grote spoed onze noodzakelijke derde prik als booster krijgen, blijkt slechts zo’n 8 % van de bevolking van het Afrikaanse continent gevaccineerd te zijn. Dat is onacceptabel. We kunnen daarom niet zwijgen.

Als Raad van Kerken Bennekom hebben we het initiatief genomen om de Raad van Kerken Nederland https://www.raadvankerken.nl/ een brief te schrijven met het doel om niet alleen nationaal maar ook internationaal aan de bel te trekken om ingrijpende maatregelen af te smeken tegen deze ongelijkheid. Met de gevolgen van die ongelijkheid zullen ook wij vroeg of laat worden geconfronteerd. Dit probleem oplossen is immers ook in ons eigen belang.

Klik hier om de brief te lezen en of te downloaden:

Actie #Goenlicht 10 december 2021

Doe je mee met de actie #groenlicht?

Mensen op de vlucht laat je niet in het donker maar bied je een groen licht!

In Polen hangen grensbewoners een groen licht aan hun huis als teken dat migranten en vluchtelingen in nood daar terecht kunnen voor hulp. Sommigen van hen durven het groene licht niet meer aan te doen uit angst voor repercussies.

Ook in Bennekom willen we onze solidariteit met mensen op de vlucht tonen door een groen licht te laten schijnen. Het zou mooi zijn als ook u op woensdag 10 december, internationale dag van de mensenrechten, uw woning of gebouw groen laat kleuren of een groen lichtje voor het raam kunt zetten.

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich grote zorgen over de vluchtelingen die in het niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen moeten bivakkeren. De Raad heeft groot respect voor de vrijwilligers en de lokale kerkgemeenschappen die zich aan beide zijden van de grens over hen ontfermen. Zij zijn een licht van hoop. Daarom steunt de Raad van Kerken op 10 december de actie #groen licht van de Vereniging van Asieladvocaten (VAJN).

IMensen op de vlucht laat je niet in het donker maar bied je een groen licht!

www.groenlicht2021.nl

Raad van Kerken schrijft formateur

De Raad van Kerken heeft de formateur Mariët Hamer een brief geschreven.

Als samenwerkingsverband van 19 lidkerken en associés heeft de Raad in overleg met zijn beraad- en werkgroepen een brief verzonden aan de informateur. ‘Op dit moment is nog nauwelijks te overzien hoe groot de blijvende effecten van de pandemie in ons land en wereldwijd zijn, maar zeker is dat er alom wordt uitgekeken naar een nieuwe begin, een nieuwe start voorbij corona’, zo schrijft de Raad.

Vanuit een religieuze en levensbeschouwelijke optiek brengt de Raad enkele zaken onder de aandacht van de informateur die volgens zijn optiek van belang zijn voor het komende regeringsbeleid.

De onderwerpen waarvoor de Raad nadrukkelijke aandacht vraagt zijn:
1. Herstelplan meer dan economie
2. Mens en klimaat
3. Maak wonen voor iedereen mogelijk
4. Omgang met vluchtelingen is een zaak van beschaving
5. Vrede en mensenrechten
6. De menselijke maat in het bestuur

Voor de inhoud van de brief klik hieronder:

Ede viert… Fitrfeest

In december 2020 werd het evenement ‘Ede viert Kerst’ georganiseerd door een groot aantal maatschappelijke organisaties. Ondanks de corona-beperkingen werd de gelegenheid geboden op diverse manieren met elkaar het Kerstfeest te vieren. Als Raad van Kerken Bennekom waren we daar  bij betrokken. Ook de Islamitische gemeenschap van de gemeente Ede deed mee en zij zeiden toen: ‘We nodigen jullie uit op ons Suikerfeest na de Ramadan, in mei.’ Zo ontstond een nieuw initiatief: Ede viert Fitrfeest. Volgens de diverse Moslimverenigingen is ‘Fitrfeest’ een betere naam dan het meer bekende ‘Suikerfeest’.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en als Raad van Kerken Bennekom doen we weer mee. Er staat een aantal activiteiten op stapel die op een ontspannen manier wederzijdse kennismaking mogelijk maken:

* ‘Ede viert Fitrfeest’ wordt geopend met een Kinderactiviteit: ‘Fitr in de speeltuin’, op zaterdag 15 mei in speeltuin Langenhorst.

* Op maandag 10 mei is er ‘Eten met zin’. Online Samen eten en met elkaar in gesprek komen. Geef je op via http://www.etenmetzin.nl

* De Grafic Wall: op verschillende plekken in Ede en omgeving komen mooi vormgegeven teksten die te maken hebben met het Fitrfeest.

* High Tea: Bij Cultura is in de week van het Fitrfeest een High-Tea-Box op te halen. De details zijn nog niet bekend, maar een element van verbinding zal er zeker zijn.

Meer informatie is te vinden op de website www.edeviert.nl .

Namens de Raad van Kerken Bennekom

Clasien Lever – de Vries

Stiltevieringen in de Stille week 2021- dit jaar online

De laatste week van de 40-dagentijd, vanaf Palmzondag, is de Stille- of de Goede Week. In veel kerken vinden gedurende deze week bijeenkomsten plaats waarin wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus en kan worden toegeleefd naar de viering van Goede Vrijdag en het Paasfeest.

De voorbereidingsgroep Stiltevieringen van de Raad van Kerken Bennekom organiseert in deze week gewoonlijk drie Stiltevieringen. Omdat het dit jaar nog niet gewenst is om fysiek bij elkaar te komen zullen de stiltevieringen dit keer online plaatsvinden.
Klik hier voor meer informatie over de Stiltevieringen: https://rvkbennekom.com/stiltevieringen/

Lopend vuurtje door Bennekom op 9 en 10 maart

Zinkende boten en verdrinkende mensen, opvangkampen met een groot gebrek aan behoorlijk sanitair, een bijna alles verwoestende brand in kamp Moria en kinderen die moeten opgroeien in de blubber; de ellende aan de Europese grenzen en in de grensgebieden is enorm. Er zijn politieke partijen die een nóg harder grensbeleid voorstellen waardoor minder vluchtelingen en migranten in Europa zullen worden toegelaten.

Van 1 tot 17 maart (dit is dus tot en met de verkiezingsdatum) gaat er echter een lopend vuurtje door Nederland; vanuit Groningen, Dokkum, Nijmegen en Maastricht naar Den Haag. Overal in het land vinden wakes en tochten plaats om zo aandacht te vragen voor een humaan migratiebeleid. De actie wordt landelijke gecoördineerd door de Stichting MiGreat (www.migreat.org.)

Op 9 maart arriveert het vuurtje vanuit Wageningen in Bennekom en er is vervolgens van 16.00u tot 17.00u een wake op het Bart van Elstplantsoen. Op 10 maart gaat het vuurtje verder richting Amersfoort.

U bent van harte uitgenodigd om op enigerlei wijze mee te doen; u kunt

Wellicht komt er ook nog een mogelijkheid om de wake later via YouTube te bekijken. Ga hiervoor naar de website van de Raad van Kerken Bennekom (https://rvkbennekom.com).

Op dit moment is nog niet duidelijk of er toestemming komt voor het bouwen van een omheind kampje op het Bart van Elstplantsoen

 Contactinformatie: egvdstelt@gmail.com  en  nicolebischoff60@gmail.com of via tel.:  0318-417377

Sobere maaltijd dit jaar anders: solidariteitsmaaltijden thuis

Helaas kunnen wij dit jaar niet fysiek bij elkaar komen om met elkaar een sobere maaltijd te delen, maar dat betekent niet dat we ons niet hoeven te bezinnen of niet solidair hoeven te zijn. Daarom is de werkgroep sobere maaltijd dit jaar een samenwerking aan gegaan met het initiatief “Delen smaakt beter” uit Wageningen (https://www.delensmaaktbeter.nl/) . Vrijdag 26 februari gaan we “solidariteitsmaaltijden” naar u thuis brengen en gaan we vervolgens ieder op zijn plek tegelijk eten (dat hoeft niet persé, maar is wel mooi).  Door een verse, niet sobere maaltijd aan huis te bestellen doneert u direct ook een verse maaltijd voor een persoon in het AZC Wageningen of van de voedselbank Neder Veluwe (vandaar een solidariteitsmaaltijd). De maaltijd wordt bereid door vrouwen met een migratieachtergrond waardoor zij weer meer ervaring opdoen met werken in Nederland. U kunt zich eenvoudig voor deze maaltijd aanmelden door voor 20 februari via deze link: https://forms.gle/h2gvx9wR2kTjej6W6 . Na aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek. De maaltijd voor één persoon kost 15 euro, hierin is de maaltijd voor één persoon in het AZC of bij voedselbank  inbegrepen.  “Delen smaakt beter” zorgt vervolgens voor de maaltijden voor de mensen in het AZC of de voedselbank .

Om elkaar toch ook te ontmoeten willen we vrijdag 26 februari om 20 uur een online ZOOM-bijeenkomst organiseren. De oprichtster van “Delen smaakt beter”, Mahan Eslami, zal dan uw vragen beantwoorden en over haar ervaringen en nieuwe projecten vertellen. Allen zijn hiertoe van harte uitgenodigd, ook als u geen maaltijd wilt bestellen. U kunt u belangstelling via bovenstaande email aangegeven en ontvangt vervolgens de link naar de ZOOM-bijeenkomst.

Eenheidszondag 17 januari 2021, 10.00 uur

Online kerkdienst om 10.00 uur vanuit de Brinkstraatkerk te Bennekom:

Link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events/event/15491265-202101171000

Liturgie 
Voorgangers: ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost)
                       pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom)
                       pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina)
                       ds. Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk)
Muziek:           Jan Broekhuis (orgel en piano)

Muziek
Welkom
Stil gebed en begroeting
Muziek: Lied 568a

Enkele inleidende woorden op ‘Blijf in mijn liefde’
Muziek: Lied 653:1 en 5


Gebed
Tekst van Hein Stufkens: ‘Liefde’
Muziek: ‘Liefde heeft geen longen’ 
Schriftlezing: Johannes 15:9-17
Meditatie
Muziek: ‘Wij zijn, één van ziel, zijn lichaam….’
Gebeden
Toelichting op inzameling:
NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.
Muziek: Lied 791

Wegzending en zegen
Muziek