Nieuws

Stichting Straatkinderen Medellin (Colombia) vraagt uw donatie

Op zondagavond 23 december 2018 organiseerde de Raad van Kerken Bennekom de traditionele Volkskerstzang. Vele Bennekommers hebben er van genoten.
Er is gecollecteerd voor de Stichting Straatkinderen Medellin in Colombia. Een prachtig project dat door Eddy Velthuisen ruim 12 jaar geleden is opgezet. Met sport en spel heeft hij met zijn werk inmiddels veel bereikt voor de vele straatkinderen zonder toekomst in Colombiaanse achterstandswijken. Via de website van de stichting kan je rechtstreeks doneren. De stichting is van donaties afhankelijk (ANBI): klik op Stichting Straatkinderen Medellin Colombia.

 

Volkskerstzang met het Edes orkest in Bennekom op 23 december 2018

De Raad van Kerken organiseert dit jaar de Volkskerstzang, met  teksten en liederen, op 23 december om 19.00 uur in de Oude of Sint Alexanderkerk in Bennekom. De Volkskerstzang komt in de plaats van de gebruikelijke avonddienst. Het thema is dit jaar ‘Verlangen naar vrede’.

edesorkest

 

 

De begeleiding is in handen van Dik Sipma op het orgel en van

 

Madeleine Boertjes

 

Het Edes Orkest is onder leiding van  Madeleine Boertje .

Er zullen bekende en minder bekende kerstliederen worden gezongen.

Het Edes Orkest brengt onder andere ook ‘O douce nuit’ van Bruno Chapelat, ‘ Ich steh an deiner Krippen hier’ van J.S. Bach    en de ‘Cantique de Jean Racine’ ten gehore.

Voorafgaand aan de Volkskerstzang speelt Dick Sipma speelt op het orgel een variatie op NLB 1010 (Geef vrede Heer geef vrede) en Het Edes Orkest speelt vooraf  ‘En Vintersaga’ van Lars-Erik Larsson (1908-1986) .

Het wordt een mooi en sfeervol samenzijn waar een ieder die op deze wijze mee wil vieren van harte welkom is.

Werkconferentie “geloven in mensen” op 26 januari 2019 in Ede

Op zaterdag 26 januari 2019 zal in Ede de werkconferentie ‘Geloven in mensen’ worden gehouden, voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en/of schulden vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie.

De Raad van Kerken is hier volop bij betrokken via het Knooppunt Kerken en Armoede. Wij willen u (en de betrokken mensen binnen uw netwerk) van harte uitnodigen de conferentie bij te wonen.

Dit wordt een dag vol inspiratie, ontmoeting, verrassende sprekers, praktijkvoorbeelden en tips over hoe je betrokkenheid dichtbij mensen in nood invult. Zie ook de bijlage voor meer informatie.

Armoede en schulden botsen echter vaak met het leven zoals God dat bedoeld heeft. Bijna 400.000 kinderen groeien op in armoede. En 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden. Dit raakt de kwaliteit van onze samenleving. Op deze conferentie willen we de krachten bundelen om daar wat aan te doen.

Voor meer informatie en aanmelding: www.geloveninmensen.nu

Taizé-viering op 16 november 2018 in RK Kerk Bennekom

Otaize-afbeelding-2018p vrijdag 16 november 2018 wordt om 19.30 uur in de katholieke kerk aan de Heelsumseweg 1 in Bennekom een Taizé-viering gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken. Centraal in deze viering staat deze keer het gedachtegoed van Franciscus van Assisi aan wie een gebrandschilderd raam in de kerk van Taizé is gewijd.
De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk) streeft ernaar wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar te verbinden. De eenvoudige vieringen bestaan uit het samen zingen van korte meditatieve liederen, het lezen van enkele teksten en er is ruimte voor stilte, en gebed. Iedereen is van harte welkom om te zingen, tot rust te komen en elkaar na afloop van de viering te ontmoeten.

Veel belangstelling voor Wereldmaaltijd op Wereldvoedseldag 2018

Op Wereldvoedseldag 16 oktober 2018 kwamen circa 25 belangstellenden af op de Wereldmaaltijd die in de RK kerk Maria Virgo Regina te Bennekom werd georganiseerd. De werkgroep had alles goed geregeld, zodat iedereen zich welkom

IMG_8547

voelde en kon genieten van een uitstekende en voedzame maaltijd.

Tussen de gerechten door vertelde Nicole Bischoff het één en ander over de wereldvoedselproductie, de wereldwijde voedselverspilling en het verdelingsvraagstuk. We realiseerden ons eigenlijk nu pas dat het Nederlandse hoofdvoedsel vóór de introductie van de aardappel hoofdzakelijk bestond uit haver en gerst.

Ook schonken we aandacht aan de noodzaak om er voor te zorgen het voedsel zoveel als mogelijk lokaal te produceren. Dat voorkomt energieverspilling en vervuiling.
Sommigen kunnen zich ook een volkstuin permitteren. Hoe enthousiast men daarvan kan zijn, blijkt uit het lied van Ede Staal  “Mien Toentje” dat we ook hebben laten horen. Klik op deze  link   om naar het liedje te kunnen luisteren.

We kunnen terugkijken op een fijne gezamenlijke wereldmaaltijd.