Volkskerstzang met het Edes Orkest op 22 december a.s

De Raad van Kerken Bennekom organiseert dit jaar de Volkskerstzang, met  teksten en liederen, op 22 december om 19.00 uur in de Oude- of Sint Alexanderkerk in Bennekom. De Volkskerstzang komt in de plaats van de gebruikelijke avonddienst.
Het thema is dit jaar ‘Verlangen naar vrede’.

Het Edes Orkest begeleidt de samenzang en speelt onder andere ook ‘O douce nuit’ van Bruno Chapelat, Dona nobis pacem (give us peace). Voorafgaand aan de Volkskerstzang speelt Dik Sipma ook op het orgel en Het Edes Orkest laat dan ‘En Vintersaga’ van Lars-Erik Larsson (1908-1986), en koraal no.1 New beginning van Bert Appermont horen.

Voor meer informatie over Het Edes Orkest, zie: http://www.hetedesorkest.nl/

Voor een voorproefje van de muziek, zie de bijgevoegde video:

De begeleiding is in handen van Dik Sipma op het orgel en van Het Edes Orkest onder leiding van Madeleine Boertje.  
Dik Sipma is de vaste organist van de Brinkstraatkerk in Bennekom.

Madeleine Boertje(1 april 1986, Gouda) studeerde op het conservatorium in Rotterdam dwarsfluit als hoofdvak en daarnaast voor Docent Muziek. Al tijdens haar studie gaf zij dwarsfluitlessen bij verschillende muziekverenigingen en verzorgde zij muzieklessen op diverse scholen.

Daarnaast speelde zij in verschillende orkesten, o.a. eerste fluit bij Krashna Musica in Delft, een semi professioneel symfonieorkest, en dirigeerde zij het jeugdorkest van De Kleine Trompetter in Zevenhuizen.

Het jaar daarop is zij, nadat zij was afgestudeerd in Rotterdam, hafa-directie gaan studeren bij Gerrit Fokkema en later bij Gerhart Drijvers op de Bourdon Hogeschool.

Op dit moment geeft Madeleine nog steeds les op diverse muziekscholen en bij verschillende verenigingen. Zij verzorgd daar de dwarsfluit lessen, de blazersklassen, de algemene muzikale vorming en muzieklessen aan baby’s, peuters en kleuters.

Madeleine is freelance fluitiste en speelt op dit moment vast bij symfonieorkest Midden Holland. Daarnaast is Madeleine al bijna zeven jaar dirigent van Harmonieorkest Ceacilia Gouderak en het jeugdorkest van de Kleine Trompetter in Zevenhuizen. Sinds april 2015 is Madeleine ook dirigent van Het Edes Orkest te Ede

Er zullen bekende en minder bekende kerstliederen worden gezongen.

Het belooft een mooi en sfeervol samenzijn te worden waar iedereen die op deze wijze mee wil vieren van harte welkom is.

Kerstinloop Bennekom: iedereen is welkom

Op eerste kerstdag, woensdag 25 december 2019, wordt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken de traditionele Kerstinloop georganiseerd. Iedereen, dus ook niet-kerkleden, is vanaf 11.00u hartelijk welkom in gemeentecentrum de Brink om samen kerst te vieren.

Inlopen betekent dat u kunt komen en gaan wanneer het schikt. De deur staat open!

Programma
11:00 uur: Koffie of thee met gebak
11:00 – 16:30 uur: Gezelschapspelletjes / creatieve activiteiten
12:30 uur: Kerstverhaal
13:00 uur: Lunch
14:30 uur: Orgelspel en toelichting organist
14.30 -16.30 uur: Bezoek kerststal in RK- Kerk
16:30 uur: Koud/warm buffet*
*Voor het warm- en koud buffet graag opgeven vòòr 16 december bij kerstinloop.bennekom@gmail.com.

U kunt helpen: bak een taart.

Ondanks een behoorlijke hoeveelheid eigen gebakken taarten was er vorig jaar toch tekort. In alle kerken die bij de Raad van Kerken zijn aangesloten liggen voor en na de kerkdienst lijsten klaar waarop u aan kunt geven dat u een taart wilt bakken en voor hoeveel personen deze bestemd is. Een andere mogelijkheid is om deze gegevens te mailen naar kerstinloop.bennekom@gmail.com of door te bellen naar 0318-636863.

Op 1ste Kerstdag is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten door in gesprek te gaan of deel te nemen aan een of meer activiteiten. Behalve een lunch met een broodje en een stukje kerststol zal er aan het einde van de dag een maaltijd geserveerd worden.

Voor dit gezamenlijke koud/warm buffet is aanmelding gewenst voor 15 december via het hierboven vermelde emailadres.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt uiteraard op prijs gesteld.

“Buitengewone Midwinter Ontmoetingen” in Bennekom: een update.

Er hebben zich tot nu toe al heel wat enthousiaste mensen opgegeven als gastadres voor de “Buitengewone Midwinterontmoetingen” van 20 januari tot en met 14 februari 2020 in Bennekom.
In een drietal gebieden hebben we nog geen aanmeldingen:
– ten noorden van de Van Balverenweg
– rondom de Molenstraat
– ten noorden van de Prins Bernhardlaan.

Woont u in één van die wijken en wilt u uw huiskamer voor ten minste één ochtend in die periode open stellen van 10.00 tot 11.30 uur? We zouden het fijn vinden als u zich aanmeldt. Geef dan wel aan op welke data het u eventueel niet schikt.
rvkbennekom@gmail.com

Buitengewone Midwinterontmoetingen, een oproep!

De Raad van Kerken Bennekom is op zoek naar 20 personen die om beurten vanaf 20 januari tot en met 14 februari 2020 hun huis, anderhalf uur beschikbaar willen  stellen om andere Bennekommers gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten.

Dan houden we de Buitengewone Midwinterontmoetingen: voor ieder die maar wil, zonder verplichtingen, in een huiselijke omgeving, “buitengewoon een bakje doen”.  

Na de voor velen drukke decembermaand, waarin de viering van het Kerstfeest centraal staat,  hebben nogal wat mensen, meestal vanaf half januari, last van een midwinterdip (“Blue Monday”).  In deze periode is het buiten vaak ongezellig en koud en mistig en glad en regenachtig en de dagen willen naar je gevoel nog niet lengen.  

Mensen lijken zich in hun huizen terug te trekken, de gezelligheid moet vooral binnenshuis gezocht worden, het duurt nog even voor de knoppen weer uitlopen en de lente begint.

Het leek de Raad van Kerken Bennekom daarom een goed idee om in deze vaak wat ‘ingekeerde periode’, gedurende vier weken, Bennekommers te vragen om hun deuren om beurten ‘open te doen’ en mensen uit te nodigen om binnen te komen. Het gaat om de doordeweekse dagen van 10.00 uur tot 11.30 uur. Elke dag is een ander adres aan de beurt. De gastadressen bieden de bezoekers koffie, thee en iets lekkers aan. Desgewenst ontvangt u een bijdrage in de kosten.

De Buitengewone Midwinterontmoetingen is een variant op de “Levende Adventskalender” zoals die al enige jaren in de Gelderse Achterhoek plaatsvindt. De NCRV heeft hierover onlangs een programma gemaakt.

We starten op de maandag na de Eenheidszondag. Op de Eenheidszondag wordt een gezamenlijke dienst gehouden in de Brinkstraatkerk met de vier bij de Raad van Kerken Bennekom aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen. Het thema “Buitengewoon” zal dan centraal staan.

Op 14 februari  worden deze Buitengewone Midwinterontmoetingen afgesloten met een Keltische viering in de Ontmoeting aan de Emmalaan, waar uiteraard ook iedereen ook welkom is.

We stellen het zeer op prijs als u uw huis beschikbaar stelt. We doen een oproep om u aan te melden, graag voor 25 november a.s.. Stuur dan een e-mail naar rvkbennekom@gmail.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Schaap, 06 53867178 of via de website van de Raad van Kerken Bennekom www.rvkbennekom.com.
Wij informeren u daarna over de verdere gang van zaken.
Wilt u dan ook vermelden op welke data u eventueel  niet beschikbaar bent.

We kijken uit naar uw aanmelding! Het wordt vast buitengewoon.

Clasien Lever.

PAX vredesweek van 21 tot 29 september 2019

Van 21 tot 29 september 2019 organiseert PAX de Vredesweek 2019. Het thema voor 2019 is “Vrede verbindt over grenzen”.
Tijdens de vieringen in Bennekom zal er aandacht aan worden geschonken. Voor informatie over de activiteiten die landelijk worden georganiseerd, zie de website van PAX: https://vredesweek.nl/thema-2019.
Een van de activiteiten is de ‘Walk of Peace”. Overal in het land vinden die plaats. In Veenendaal kan dat op zaterdag 21 september om 14.00 vanaf de Markt in Veenendaal.

Stiltevieringen in de stille week

De week voorafgaand aan Pasen noemen we de stille- of de goede week. Het is het afsluitende deel van de 40-dagentijd. We staan stil bij het lijden en sterven van Christus en het is alsof in deze laatste dagen ‘de hele schepping’ even de adem inhoudt.

Op drie achtereenvolgende dagen, namelijk op maandag 15 april, dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019, zijn er ’s avonds bezinningsmomenten in de Oude of Sint Alexanderkerk in Bennekom voor een ieder die daar in gezamenlijkheid de tijd voor wil nemen. Tijdens deze vespers is er ruimte voor zang en andere muziek, voor lezingen, gebed en stilte.

De kerk is open vanaf 19.00 uur, de vieringen vinden plaats van 19.30 tot ongeveer 20.15 uur.