Eenheidszondag 17 januari 2021, 10.00 uur

Online kerkdienst om 10.00 uur vanuit de Brinkstraatkerk te Bennekom:

Link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events/event/15491265-202101171000

Liturgie 
Voorgangers: ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost)
                       pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom)
                       pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina)
                       ds. Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk)
Muziek:           Jan Broekhuis (orgel en piano)

Muziek
Welkom
Stil gebed en begroeting
Muziek: Lied 568a

Enkele inleidende woorden op ‘Blijf in mijn liefde’
Muziek: Lied 653:1 en 5


Gebed
Tekst van Hein Stufkens: ‘Liefde’
Muziek: ‘Liefde heeft geen longen’ 
Schriftlezing: Johannes 15:9-17
Meditatie
Muziek: ‘Wij zijn, één van ziel, zijn lichaam….’
Gebeden
Toelichting op inzameling:
NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.
Muziek: Lied 791

Wegzending en zegen
Muziek

Eenheidszondag 2021: van harte welkom!

Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd.

In Bennekom hebben we de traditie dat we op de eerste zondag van die week Eenheidszondag vieren in de Brinkstraatkerk.

De Raad van Kerken Bennekom vraagt dan of de pastores van de vier geloofsgemeenschappen die deelnemen in die raad, de viering willen vormgeven. Zo kunnen we de eenheid ervaren in een dienst waarin kenmerkende elementen zijn opgenomen van de Hervormde Gemeente wijk Oost, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en de Vrijzinnigen Bennekom.

Dit jaar is de Eenheidszondag dus op 17 januari. Ook dan hebben we nog te maken met strenge coronaregels. Die hebben ervoor gezorgd dat de opzet van de dienst op deze Eenheidszondag moet worden aangepast.

Traditiegetrouw wordt de dienst wel in de Brinkstraatkerk gehouden, maar helaas moet de kerk leeg blijven. De dienst is alleen online te volgen of terug te zien op https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; aanvang: 10.00 uur.

Wel zijn in ieder geval de vier pastores aanwezig: ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost), ds. Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom).  Zij hebben een mooie dienst voorbereid, waarin we de oecumene kunnen ervaren.

Daarbij hebben zij zich laten inspireren door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap heeft namelijk voor dit jaar de wereldwijde Week van Gebed voor Eenheid voorbereid. Centraal staat daarin het thema Blijf in mijn liefde, n.a.v. Johannes 15 : 9 – 17.

Aan het eind van de dienst is er aandacht voor de collecte. De Raad van Kerken Bennekom heeft de collecte bestemd voor de Stichting Tree of Life for Refugees. Deze stichting heeft in Varkiza, nabij Athene, een huis ingericht voor de opvang van zwangere vrouwen en hun gezinnen, die voor oorlog en geweld zijn gevlucht en op de straten van Athene zijn beland.

Als Raad van Kerken verzoeken we iedereen een bijdrage over te maken op rekeningnummer

NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.

U kunt uw bijdrage ook overmaken via de Geref. Scipio- of Herv. Givt-App. De kerk zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.

De Raad van Kerken Bennekom kijkt uit naar een mooie beleving van de Eenheid, juist nu we in deze bijzondere tijd merken dat we elkaar zo hard nodig hebben.

Lees verder: https://rvkbennekom.com/eenheidszondag/

Duurzaamheid als levensbeschouwelijk vraagstuk

Aan de website van De Raad van Kerken Nederland is het volgende ontleend. De Raad van Kerken Nederland heeft aan het einde van afgelopen zomer twee documenten mede-ondertekend, die oproepen tot een duurzamere en rechtvaardiger economie en samenleving. Allereerst een brief aan de Commissie EZK (Economische Zaken en Klimaat) van de Tweede Kamer en ten tweede het Manifest ‘Het Groene Normaal’. Waarom ondertekende de Raad van Kerken?

Lees verder: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/11/duurzaamheid-een-levensbeschouwelijk-vraagstuk/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-decmber-2020

Kerst, dit jaar anders dan anders!

In het begin van dit kalenderjaar besloot de “voorbereidingscommissie Kerstinloop” onder auspiciën van de Raad van Kerken Bennekom enthousiast ook dit jaar weer een Kerstinloop op 1e Kerstdag te organiseren. Inmiddels leven we echter in een compleet ‘andere tijd’… met de huidige richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, blijkt het onmogelijk een Kerstinloop te organiseren zoals we dat de laatste jaren gewend waren.
Verschillende andere (maatschappelijke) organisaties binnen de gemeente Ede die normaal gesproken een kerstfeest organiseren, hebben natuurlijk hetzelfde probleem. Zij hebben inmiddels de handen ineengeslagen en zijn aan de slag gegaan met de organisatie van een groot digitaal kerstevenement op Eerste Kerstdag (van 18.00-21.00uur) onder de naam: ‘Ede viert kerst’. Het wordt een programma met cultuur, ontmoeting, muziek en koken. Je kunt online meedoen, maar het programma is ook live te volgen op de televisie (via XON Ede-TV). De burgemeester van Ede houdt een kersttoespraak. Daarnaast is er ook ruimte voor verdieping; Roos van Doorn, voorganger van de Vrijzinnigen Bennekom, zal een overdenking houden.  
Door deelname aan het evenement ‘Ede viert Kerst’ kunnen mensen zich verbonden voelen met anderen zodat een mogelijk sociaal isolement even opengebroken wordt.  ‘Ede viert Kerst’ is voor iedereen in de gemeente Ede. Wilt U meedoen? Flyers met de gegevens zullen binnenkort op verschillende plaatsen in de gemeente Ede (dus ook in Bennekom) te vinden zijn. Alle informatie is te vinden op  www.edeviertkerst.nl. Via deze site kunt u zich aanmelden wanneer u live via Zoom aanwezig wilt zijn of wanneer je/u een maaltijd van een lokale kok thuis wilt ontvangen? De vrijwillige bezorger eet ook graag een hapje mee. Als u/jij dat wilt tenminste! En kijk vooral ook op www.facebook.com/ede-viert-kerst.

Woorden van Hoop en Troost wekelijks vanaf 4 november 2020

In de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken Nederland trof ons het volgende bericht. DE Raad van Kerken Nederland neemt een initiatief: wekelijkse Woorden van Hoop en Troost.
Nu de tweede “gedeeltelijke en tijdelijke” lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zal de Raad van Kerken Nederland vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het Vovid-19 virus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

Alle berichten vind je op het videokanaal van de Raad van Kerken Nederland: https://www.youtube.com/playlist?list=PL630t7LSvi95z_RShhoKSATmXI7rnxsT1
In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging.

Moment van gedenken in 2020 online

Het traditionele moment van gedenken in Bennekom vindt in 2020 online plaats. Op vrijdagavond 13 november om 19.30 uur start een uitzending via de website memori.nl/moment-van-gedenken voor iedereen die een geliefde wil gedenken.

Het moment van gedenken is een initiatief van de Raad van Kerken in Bennekom, ondersteund door het Bennekomse uitvaartbedrijf Monuta Hofrust. Het is inmiddels een traditie geworden om in november samen te komen in de Oude Kerk en daarna gezamenlijk naar een sfeervol verlichte begraafplaats te lopen. Mensen wandelen vervolgens met een brandend kaarsje naar het graf van hun geliefde.

Vanwege corona is een fysieke bijeenkomst dit jaar niet mogelijk, maar de Raad van Kerken wil graag een online alternatief bieden. Woorden van troost en bemoediging worden afgewisseld met muziek. Daarna zijn er beelden vanaf de fraai verlichte Gemeentelijke Begraafplaats te zien en is er de mogelijkheid om via de site een digitaal kaarsje aan te steken voor een geliefde. Met dit bijzondere initiatief maakt de Raad van Kerken in Bennekom het toch mogelijk om in deze tijd een geliefde te gedenken.

De uitzending start vrijdagavond 13 november om 19.30 uur en blijft ook daarna te bekijken via : memori.nl/moment-van-gedenken.

Kerstinloop 2020 gaat niet door Covid-19 pandemie

In januari heeft de voorbereidingscommissie van de jaarlijkse Kerstinloop enthousiast besloten ook dit jaar weer een Kerstinloop op 1e Kerstdag te organiseren. Wegens succes geprolongeerd, zullen we maar zeggen. Inmiddels leven we in een
compleet andere tijd. Het COVID-19 virus heeft alles op zijn kop gezet. Wat voorheen heel gewoon was, blijkt nu problematisch te zijn.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is img_1626.jpg
Kerstinloop 2019

Met de huidige richtlijnen is het helaas niet mogelijk een Kerstinloop te organiseren zoals we dat de laatste jaren gewend waren. Er is wel nagedacht hoe we een Kerstinloop met de huidige coronabeperkingen toch veilig zouden kunnen organiseren. Misschien dat er met Kerst weer iets meer mogelijk is dan nu, maar het is evenzeer mogelijk dat de richtlijnen nog verder zijn aangescherpt. Alles overwegende hebben we daarom, in overleg met de Raad van Kerken Bennekom, geconcludeerd dat een gezellige kerstinloop met een inspirerend programma in een ontspannende sfeer dit jaar niet mogelijk lijkt. Bovendien behoort een aanzienlijk deel van de mensen voor wie de Kerstinloop een aantrekkelijke invulling is van de middag op 1e Kerstdag tot de kwetsbare groep en een kleine inventarisatie leerde ons dat een deel van hen de Kerstinloop (als deze wel georganiseerd zou worden) dit jaar aan zich voorbij zal laten echter gaan.
Kortom met pijn in het hart is, alles overziend, is besloten dit jaar geen Kerstinloop te organiseren.
Wees er echter van overtuigd dat als de situatie verbetert, dat er dan weer volop de schouders worden gezet onder de organisatie van de Kerstinloop 2021.
Aart Jochemsen, namens voorbereidingscommissie Kerstinloop

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’ op 24 mei 2020

Van 16-05 tot en met 24-05-2020 wordt wereldwijd de Laudato Si week gehouden. Dit gebeurt internationaal op grootse wijze.
De bedoeling is dat iedereen die dat wil, wereldwijd, om 12.00 uur plaatselijke tijd hetzelfde gebed uitspreken. Veel (Bennekomse) voorgangers spreken het gebed uit tijdens de viering.

Nederlandse vertaling van het gemeenschappelijk gebed:

Liefdevolle God, Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.
U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen ons toebehoort
maar alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen achtergelaten en vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale cov-19 pandemie.
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn op weg
naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken
en in beweging komen door de schreeuw van de aarde
en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer.
Amen

 
Wat achtergronden over Laudato Si’

Laudato Si is ook gegeven de covid-19 pandemie, nu en hopelijk straks  in het post-coronatijdperk actueler dan ooit!

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die niet alleen katholieken, maar alle christenen wereldwijd ter harte zullen nemen.
De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’

Meer informatie zie: www.laudatosiweek.org