Eenheidszondag

17 januari 2021- Eenheidszondag

De Eenheidszondag,  markeert het begin van de Week van Gebed, georganiseerd op initiatief van de  Raad van Kerken Nederland . De Raad van Kerken Bennekom organiseert daarom op zondag 17 januari 2021,  een gezamenlijke viering van de Gereformeerde kerk, de Hervormde gemeente (wijk oost), de RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en de Vrijzinnigen uit Bennekom.

Het thema van de Eenheidszondag 2021 is nog niet bekend.
Het thema van de Eenheidszondag 2020 was “Buitengewoon”.

‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.
Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.’

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”