Eenheidszondag 17 januari 2021

Eenheidszondag 2021: Blijf in mijn liefde

Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd.

In Bennekom hebben we de traditie dat we op de eerste zondag van die week Eenheidszondag vieren in de Brinkstraatkerk.

De Raad van Kerken Bennekom vraagt dan of de pastores van de vier geloofsgemeenschappen die deelnemen in die raad, de viering willen vormgeven. Zo kunnen we de eenheid ervaren in een dienst waarin kenmerkende elementen zijn opgenomen van de Hervormde Gemeente wijk Oost, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en de Vrijzinnigen Bennekom.

Dit jaar is de Eenheidszondag dus op 17 januari. Ook dan hebben we nog te maken met strenge coronaregels. Die hebben ervoor gezorgd dat de opzet van de dienst op deze Eenheidszondag moet worden aangepast.

Traditiegetrouw wordt de dienst wel in de Brinkstraatkerk gehouden, maar helaas moet de kerk leeg blijven. De dienst is alleen online te volgen of terug te zien op https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; aanvang: 10.00 uur.
Of later terug te kijken:
Hervormde gemeente: https://www.youtube.com/channel/UCpqfJyzcoEAJeYTiQRcN2Yw
de Ontmoeting https://deontmoetingbennekom.nl/

Wel zijn in ieder geval de vier pastores aanwezig: ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost), ds. Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom).  Zij hebben een mooie dienst voorbereid, waarin we de oecumene kunnen ervaren.

De eenheid zal o.a. te herkennen zijn in de volgende elementen:
* Centraal staat het thema van de wereldwijde Week van Gebed voor Eenheid: Blijf in mijn liefde, n.a.v. Johannes 15: 9 – 17.
* De vier voorgangers hebben zich voor de liturgie laten inspireren door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap, die zich wijdt aan eenheid en gebed, heeft dit jaar het materiaal van de gebedsweek voorbereid. Zie voor meer informatie: https://www.grandchamp.org/nl/communiteit/
* De lezing in een dienst zal gedaan worden door een lector uit een andere geloofsgemeenschap.
* Twee liederen worden in elke viering gezongen: Ubi caritas


en Liefde, eenmaal uitgesproken (Liedb. 791).

Aan het eind van de dienst is er aandacht voor de collecte. De Raad van Kerken Bennekom heeft de collecte bestemd voor de Stichting Tree of Life for Refugees. Deze stichting heeft in Varkiza, nabij Athene, een huis ingericht voor de opvang van zwangere vrouwen en hun gezinnen, die voor oorlog en geweld zijn gevlucht en op de straten van Athene zijn beland.

Als Raad van Kerken verzoeken we iedereen een bijdrage over te maken op rekeningnummer

NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, (https://www.treeoflifeforrefugees.com/ ) graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.

U kunt uw bijdrage ook overmaken via de Geref. Scipio- of Herv. Givt-App. De kerk zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.

Dit project richt zich op de opvang van zwangere vrouwen die voor oorlog en geweld zijn gevlucht en op de straten van Athene zijn beland. U kunt uw bijdrage deponeren in de schaal of het mandje bij de uitgang van de kerk of overmaken op één van de bekende rekeningnummers van de deelnemende kerken, onder vermelding van Stichting Tree of Life for Refugees.
De Raad van Kerken Bennekom kijkt uit naar een mooie beleving van de Eenheid, vooral nu we in deze bijzondere tijd merken dat we elkaar zo hard nodig hebben.

U bent van harte uitgenodigd deze vieringen mee te beleven.