Eenheidszondag 15 januari 2023

Van 15 t/m 22 januari 2023 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd.

In Bennekom hebben we de traditie dat we op de eerste zondag van die week Eenheidszondag vieren in de Brinkstraatkerk.

De Raad van Kerken Bennekom vraagt dan of de pastores van de vier geloofsgemeenschappen die deelnemen in die raad, de viering willen vormgeven. Zo kunnen we de eenheid ervaren in een dienst waarin kenmerkende elementen zijn opgenomen van de Hervormde Gemeente wijk Oost, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en de Vrijzinnigen Bennekom.

In de dienst van 2022 waren als gevolg van de coronasituatie de vier pastores aanwezig: ds. Anne Verbaan (Hervormde Gemeente wijk Oost), ds. Garbrich Baalbergen (Brinkstraatkerk), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom).  Zij hebben een mooie dienst voorbereid, waarin we de oecumene konden ervaren.

De eenheid zal o.a. te herkennen zijn in de volgende elementen:
Centraal stond het thema van de wereldwijde Week van Gebed voor Eenheid: Licht in het duister (meer informatie zie: https://www.weekvangebed.nl/

Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2:

Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Volgens Matteüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij ‘omwille van ons zichzelf vernederde en gehoorzaam was tot in de dood’ (Filippenzen 2 vers 8). Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst.

Aan het eind van de dienst is er aandacht voor de collecte. De Raad van Kerken Bennekom heeft de collecte bestemd voor de Stichting Mooi Leven Huis aan de Langhoven in Bennekom.

Als Raad van Kerken verzoeken we iedereen een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL 74 RABO 0310 5437 38 t.n.v. de Stichting Mooi Leven Huis graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag 16-01–2022 Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status. Voor meer informatie zie: https://www.mooilevenhuisede.nl/

U kunt uw bijdrage ook overmaken via de Geref. Scipio- of Herv. Givt-App. De kerk zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.
De Raad van Kerken Bennekom kijkt uit naar een mooie beleving van de Eenheid, vooral nu we in deze bijzondere tijd merken dat we elkaar zo hard nodig hebben.

U bent van harte uitgenodigd deze vieringen mee te beleven.