Taizé viering

Op vrijdag 16 november 2018 en 15 maart 2019 wordt om 19.30 uur in de katholieke kerk aan de Heelsumseweg 1 in Bennekom een Taizé-viering gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken. Het samen zingen van eenvoudige, meditatieve liederen en verstilling zijn belangrijke elementen in deze viering. Het koor en de muzikale begeleiding bestaan uit mensen met verschillende kerkelijke achtergronden, helemaal in lijn met de oecumenische vieringen in Taizé.
In Taizé, Frankrijk, heeft zich na 1945 een internationale kloostergemeenschap gevormd die mensen met elkaar wil verbinden. Het is een plek van verzoening, waar mensen samenleven en samen vieren onafhankelijk van tradities en kerkmuren, een plek van verstilling en rust. Iedereen is van harte welkom om deze viering bij te wonen, de liederen mee te zingen, te luisteren, stil te zijn; ook is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten na afloop van de viering.

taize

Een van de bekende liederen vind je hier op door te klikken op: Laudate Omnes Gentes