Stiltevieringen in de Stille week

Al van oudsher is de 40 dagentijd – van Aswoensdag tot Pasen – een periode van inkeer en bezinning. De laatste week voor Pasen is de Stille- of de Goede Week. We staan dan stil bij het lijden en sterven van Jezus en leven toe naar het feest van Pasen.
In deze week kan er op drie achtereenvolgende dagen aan bezinningsmomenten worden deelgenomen in de Oude- of Sint Alexanderkerk. Het zijn Stiltevieringen met liederen en muziek, lezingen, momenten van stilte en gebed. Ze vinden plaats op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april 2023 van 19.30 tot ongeveer 20.15 uur De kerk is open vanaf 19.00 uur.
U bent hierbij van harte welkom; aanmelden is niet meer nodig. Wel vragen we u om rekening met elkaar te houden door enige afstand te bewaren.
Actuele informatie over de coronaregels is onder andere te vinden op de website van de Raad van Kerken Bennekom (https://rvkbennekom.com)

Werkgroep Stiltevieringen Raad van Kerken Bennekom

Marianne Thie
Lenny Berkhout
Gozien van der Schans