Stiltevieringen in de Stille week 2021- dit jaar online

Bijna zes weken voor Pasen, vanaf Aswoensdag, begint de 40 dagentijd. Al van oudsher is dit een tijd van inkeer en bezinning. De laatste week van deze periode, vanaf Palmzondag, is de Stille- of de Goede Week. In veel kerken vinden gedurende deze week bijeenkomsten plaats waarin wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus en kan worden toegeleefd naar de viering van Goede Vrijdag en het Paasfeest.

De voorbereidingsgroep Stiltevieringen van de Raad van Kerken Bennekom organiseert in deze week gewoonlijk drie Stiltevieringen in de Oude of Sint Alexanderkerk met een korte liturgie van zang en muziek, woorden uit de Bijbel, stilte en gebed. Deze vieringen gingen in 2020 helaas niet door vanwege de eerste lockdown. Ook dit jaar is het vanwege corona-preventie nog niet gewenst om fysiek bij elkaar te komen. Toch wil de voorbereidingsgroep de traditie dit jaar wel graag weer voorzetten omdat juist in deze tijd momenten van bezinning zo belangrijk zijn.

De liturgie vind je hier: ( https://drive.google.com/file/d/1U6yXZad9pQgBRtNNSPzhdOu_bPx91dw5/view?usp=sharing

Stilteviering maandag 29 maart 2021

Naast de leden van de voorbereidingsgroep werken aan deze dienst mee Tineke Roseboom (https://www.tinekeroseboom.com/, zang, Marja Hulsbergen, fluit en Gert Winkelhorst, orgel.

In deze voor vele mensen moeilijke tijd ‘met leven op afstand’, hopen we samen iets van verbondenheid te kunnen ervaren en zo met elkaar toe te leven naar het Paasfeest.

Voorbereidingsgroep Stiltevieringen,
Lenny Berkhout
Marianne Thie
Gozien van der Schans
Marja van Hulsbergen