Nieuws

Vandaag beginnen de Buitengewone Midwinterontmoetingen

Vanaf vandaag. 20 januari 2020 starten de Buitengewone Midwinterontmoetingen.

Ook Omroep Gelderland schenkt hieraan volop aandacht. We hebben in de radio-uitzending live kunnen vertellen wat de bedoeling is van deze bijzondere en ongedwongen mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. En dat nog wel op “BlueMonday”.

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2435291/Winterdip-Hier-kun-je-elke-dag-een-praatje-maken

Bennekoms Nieuwsblad: "posters die de wereld veranderen"

In het Bennekoms Nieuwsblad van 15 januari 2020 schreef Wout Schotsman een artikel in verband de buitengewone midwinterontmoetingen die van start gaan op maandag 20 januari 2020 (bluemonday) en eindigen op 14 februari 2020.

De posters die worden gebruikt lijken de wereld te veranderen: Bennekom leefbaarder maken in de donkere dagen na Kerst? Meer omzien naar elkaar. Je buren ontmoeten? Nieuwsgierig? Klik dan op https://www.bennekomsnieuwsblad.nl/reader/64991/1364275/bijzondere-midwinterontmoetingen-posters-die-de-wereld-veranderen

Bennekom kleurt

Nog minder dan één week te gaan. Op maandag 20 januari (bluemonday) zijn de eerste “buitengewone midwinterontmoetingen” voor info en gastadressen, zie www.rvkbennekom.com , onder “buitengewone midwinterontmoetingen”.

Overal in het dorp zie je de posters hangen: onder andere bij Albert Heijn, de Plus, Zorg.Bennekom, Bibliotheek, Paramedisch centrum Bennekom en de Bennekomse kerken en wijkgebouwen, zoals de Brink en het Kerkheem.

Keltische viering: 14 februari 2020

KELTISCHE VIERING

Op vrijdag 14 februari 2020 vindt er vanaf 19.30 uur in De Ontmoeting, Emmalaan 1 te Bennekom, een Keltische Viering plaats, georganiseerd door de Raad van Kerken Bennekom. Eenieder, die deze bijzondere viering wil meebeleven, is van harte welkom. Het thema is ‘Buitengewone Ontmoetingen’. In de voorafgaande (vier) weken hebben er daar wellicht vele van plaatsgevonden tijdens de Buitengewone Midwinterontmoetingen!

Het bijzondere van deze viering is dat de inhoud gebaseerd is op de Keltische Christelijke spiritualiteit. Dat voert naar oude Ierse tradities. Een mooi voorbeeld daarvan is de Ierse muziek, in deze viering gespeeld door The Good Celts samen met Xander Postma. Er is Enya pianospel, (samen)zang, er worden (Iona) gedichten voorgelezen en er wordt een door de band zelf gecomponeerd muziekstuk, Bothar Neamhudaraithe (niet goedgekeurde, onzekere weg) ten gehore gebracht.

Na afloop biedt de Raad van Kerken Bennekom de aanwezigen een kopje thee of koffie aan. Daarbij wordt het Ierse ‘soda bread’ geserveerd met boter en met jam. Dit staat voor een oude vorm van Ierse gastvrijheid. En terwijl The Good Celts wat ‘jigs & reels’ spelen, kunt u ook een Guinness biertje kopen. Van harte welkom! De toegang is vrij, bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten van deze viering.

Eenheidszondag 19 januari 2020. Collecte voor Steunfonds Vluchtelingen Wageningen

Afgelopen jaar was het 25 jaar geleden, dat het Steunfonds Vluchtelingen Wageningen opgericht werd door leden van een aantal kerken in Wageningen en omgeving. Doel was en is om financiële ondersteuning te verlenen aan asielzoekers en statushouders wanneer er geen andere mogelijkheden zijn.

Het Steunfonds Vluchtelingen Wageningen verstrekt giften of leningen aan vluchtelingen en asielzoekers, die op een of andere manier verbonden zijn met Wageningen en ondersteund worden door Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Het gaat daarbij om kosten, die samenhangen met de asielprocedure of verblijfstatus, gezinshereniging, onverwachte uitgaven voor zorg, studie, eigen risico bij medische kosten etc. Kortom, kosten, die niet door de officiële instanties gedragen worden en die voor betrokkenen toch van buitengewoon belang zijn.

Het Steunfonds draagt ook bij aan het leefgeld voor een aantal asielzoekers zonder enige inkomsten. Hierbij gaat het vooral om het ledigen van humanitaire nood en zijn het vaak kleine bedragen. Het betreft hier uitgeprocedeerde asielzoekers, die legaal in Nederland verblijven, maar geen officiële / structurele ondersteuning krijgen van de overheid. Zij worden o.a. door de stichting Vluchtelingen Onder Dak (VOD) ondersteund

Het afgelopen jaar heeft het Steunfonds meer dan 40 aanvragen via de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk ontvangen. Vooral de kosten van gezinsherenigingen van statushouders met hun achtergebleven gezinsleden zijn vaak hoog maar onontkoombaar. Maar het niet kunnen betalen van de eigen bijdrage voor de schoolboeken voor de kinderen is ook een groot en beschamend probleem voor de ouders. 

Elke bijdrage tbv van deze groep mensen is na 25 jaar nog steeds zeer welkom.
Bankrekening van Steunfonds Wageningen is :NL12INGB0008242476