Nieuws

Het passieverhaal in Ede: Alles komt goed

Op Goede Vrijdag 15 april is het passieverhaal in Ede. De Raad van Kerken Ede organiseert in de week voor Pasen samen met De Open Hof een stille tocht waarin mensen samen het kruis dragen. De stille tocht symboliseert het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Het is het verhaal van God met mensen op weg naar een nieuw begin. Dat is in deze tijd van oorlog, geweld en verschrikking van grote betekenis. Samen houden we de hoop levend.

Route
De stille tocht begint bij de Albert Heijn aan de Parkweide. Vanaf 19.45 uur kunnen mensen zich hier alleen of met een groepje verzamelen en aansluiten bij de tocht. Even voor 20.00 uur vertrekt de stille tocht. De route is ongeveer 1.5 kilometer lang. Deze gaat onder de N224 door de tunnel en rechtsaf bij Hoekenburg en over de Lindenhorst. Vervolgens linksaf bij Hogerhorst en door tot het kruispunt bij de Slotlaan. Voor het kruispunt rechtsaf over de stoep en vervolgens rechtsaf om het kinderdagverblijf heen naar de Open Hof waar het kruis wordt binnengedragen.

Stem van hoop
In de Open Hof aan de Hoflaan 2 start om 21.00 uur de dienst met ds. Agnѐs Gilles. Drie stemmen zullen deze avond klinken. De stem van Maria die vertelt over de weg van Jezus. De stem van de verteller, dat is de stem van de wereld, en de stem van een mens. Deze drie stemmen vertellen over verraad, over redding en over hoop dat het nooit te laat is. Dat er ruimte is voor een nieuw begin.

Meedoen of meekijken
Iedereen die de dienst en/of de stille tocht wil bijwonen, is van harte welkom. De kerk is vanaf 20.00 geopend voor mensen die de tocht op afstand willen meebeleven. Met een livestream is de stille tocht vanuit de kerk op een groot scherm te volgen. U kunt de tocht ook live meebeleven door bij de route aanwezig te zijn en u kunt de stille tocht volgen en terugkijken via de website van De Open Hof.

Voor vragen kunt u zich wenden tot:

Martijn Boelhouwer (Open Hof) martijnboelhouwer@hotmail.com

Erna Hulstein (Raad van Kerken Ede) wimenerna@hulstein.eu

Tel. 0620905959

Klokken voor Vrede en Recht

De oorlog in Oekraïne raakt ons allen diep in het hart. De inval van de Russische federatie in Oekraïne heeft tot vele slachtoffers en verwoestingen geleid en angst en wanhoop gezaaid. Vele burgers zijn inmiddels op de vlucht geslagen en het einde van deze verschrikking is nog niet in zicht.

Alle Bennekomse kerkklokken luiden gezamenlijk op woensdag 2 maart 2022 van 17.15 tot 17.30. Dit klokgelui gaat vooraf aan een nationaal gebedsmoment in de Domkerk in Utrecht vanaf 17.30. Het gebedsmoment wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Nederland en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO2.

De Bennekomse klokken luiden aan de Brinkstraatkerk, Oude Kerk, RK Kerk, De Ontmoeting en de Sionskerk.

#klokkenvoorvredeenrecht

Collecte Eenheidszondag 16 januari as: Mooi Leven Huis Bennekom

In 2020 is het Mooi Leven Huis aan de Langhoven in Bennekom geopend. Een huis waar 27 mensen met een meervoudige beperking een thuis hebben. Naast het wonen is het ook een hele mooie plek voor dagbesteding,  het zgn. VonQelen. Familie, professionals en vrijwilligers dragen samen, als een team, zorg voor het Mooi Leven van de bewoners. En wat voelen we ons welkom in Bennekom. De aandacht die we ervaren van de Bennekommers komt als een warm bad over ons heen. Dank daarvoor!Meer informatie over het Mooi Leven Huis is te vinden op: www.mooilevenhuisede.nl
Op dit moment sparen we voor een “Crdl”.  Een Crdl is een zorginstrument dat mensen via geluid en aanraking met elkaar verbindt. Het creëert momenten van betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of cognitieve beperking en hun dierbaren. Wanneer twee mensen Crdl én elkaar gelijktijdig aanraken, vertaalt Crdl hun aanraking in geluid/muziek die herinneringen en emoties op kunnen roepen. Sociale isolementen kunnen hierdoor doorbroken worden. Crdl biedt ruimte voor een open, kwetsbare ontmoeting, van mens tot mens… Hierdoor kunnen we verder kijken dan een handicap en meer contact maken met een andere persoon.  Heel belangrijk voor de kwaliteit van leven die door deze ontmoeting vergroot wordt. Meer informatie over deze Crdl is te vinden op: https://www.crdl.com/nl/home-nl/
Heel bijzonder als mensen uit Bennekom bij kunnen dragen aan deze verbinding door deze collecte of door misschien als vrijwilliger zelf een keer een dergelijke ervaring met een van onze bewoners mee te maken.Zo gaan we ons nog meer thuis voelen in ons Mooi Leven Huis in Bennekom.

Eenheidszondag 2022 ‘Licht in het duister’

Op 16 januari wordt in de Brinkstraatkerk Eenheidszondag gevierd. Dit is de eerste dag van de jaarlijks plaatsvindende Week van Gebed voor Eenheid die wereldwijd gevierd wordt.

De Raad van Kerken Bennekom heeft ds. Garbrich Baalbergen (Gereformeerde Kerk), pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en ds. Anne Verbaan (Hervormde Gemeente wijk Oost) gevraagd om deze viering gezamenlijk voor te bereiden.

De dienst zal vanwege de corona-maatregelen vermoedelijk niet ‘live’ gevierd kunnen worden, maar is in elk geval online te volgen of terug te zien (aanvang 10.00u) via https://kerkdienstgemist.nl/stations/251.

De collecte is dit jaar bestemd voor de Stichting Mooi Leven Huis in Bennekom. Meer informatie is te vinden op https://www.mooilevenhuisede.nl/ .

Mooi Leven Huis aan de Langhoven te Bennekoms

Een bijdrage kan rechtstreeks overgemaakt worden op rekeningnummer NL74 RABO 0310 5437 38 van de Stichting Mooi Leven Huis Ede te Bennekom onder vermelding van ‘Collecte Eenheidszondag Bennekom’. U kunt uw bijdrage ook overmaken via de Gereformeerde Scipio- of de Hervormde Givt-App.

Meer informatie is te vinden op https://rvkbennekom.com/eenheidszondag/

Ongelijke beschikbaarheid Covid-19 vaccins vereist actie

Zoals zovelen maakt de Raad van Kerken Bennekom zich grote zorgen over de ongelijke beschikbaarheid van vaccins tegen Covid-19 voor het arme deel van de wereld. Terwijl wij in Nederland met grote spoed onze noodzakelijke derde prik als booster krijgen, blijkt slechts zo’n 8 % van de bevolking van het Afrikaanse continent gevaccineerd te zijn. Dat is onacceptabel. We kunnen daarom niet zwijgen.

Als Raad van Kerken Bennekom hebben we het initiatief genomen om de Raad van Kerken Nederland https://www.raadvankerken.nl/ een brief te schrijven met het doel om niet alleen nationaal maar ook internationaal aan de bel te trekken om ingrijpende maatregelen af te smeken tegen deze ongelijkheid. Met de gevolgen van die ongelijkheid zullen ook wij vroeg of laat worden geconfronteerd. Dit probleem oplossen is immers ook in ons eigen belang.

Klik hier om de brief te lezen en of te downloaden:

Actie #Goenlicht 10 december 2021

Doe je mee met de actie #groenlicht?

Mensen op de vlucht laat je niet in het donker maar bied je een groen licht!

In Polen hangen grensbewoners een groen licht aan hun huis als teken dat migranten en vluchtelingen in nood daar terecht kunnen voor hulp. Sommigen van hen durven het groene licht niet meer aan te doen uit angst voor repercussies.

Ook in Bennekom willen we onze solidariteit met mensen op de vlucht tonen door een groen licht te laten schijnen. Het zou mooi zijn als ook u op woensdag 10 december, internationale dag van de mensenrechten, uw woning of gebouw groen laat kleuren of een groen lichtje voor het raam kunt zetten.

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich grote zorgen over de vluchtelingen die in het niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen moeten bivakkeren. De Raad heeft groot respect voor de vrijwilligers en de lokale kerkgemeenschappen die zich aan beide zijden van de grens over hen ontfermen. Zij zijn een licht van hoop. Daarom steunt de Raad van Kerken op 10 december de actie #groen licht van de Vereniging van Asieladvocaten (VAJN).

IMensen op de vlucht laat je niet in het donker maar bied je een groen licht!

www.groenlicht2021.nl

Raad van Kerken schrijft formateur

De Raad van Kerken heeft de formateur Mariët Hamer een brief geschreven.

Als samenwerkingsverband van 19 lidkerken en associés heeft de Raad in overleg met zijn beraad- en werkgroepen een brief verzonden aan de informateur. ‘Op dit moment is nog nauwelijks te overzien hoe groot de blijvende effecten van de pandemie in ons land en wereldwijd zijn, maar zeker is dat er alom wordt uitgekeken naar een nieuwe begin, een nieuwe start voorbij corona’, zo schrijft de Raad.

Vanuit een religieuze en levensbeschouwelijke optiek brengt de Raad enkele zaken onder de aandacht van de informateur die volgens zijn optiek van belang zijn voor het komende regeringsbeleid.

De onderwerpen waarvoor de Raad nadrukkelijke aandacht vraagt zijn:
1. Herstelplan meer dan economie
2. Mens en klimaat
3. Maak wonen voor iedereen mogelijk
4. Omgang met vluchtelingen is een zaak van beschaving
5. Vrede en mensenrechten
6. De menselijke maat in het bestuur

Voor de inhoud van de brief klik hieronder:

Ede viert… Fitrfeest

In december 2020 werd het evenement ‘Ede viert Kerst’ georganiseerd door een groot aantal maatschappelijke organisaties. Ondanks de corona-beperkingen werd de gelegenheid geboden op diverse manieren met elkaar het Kerstfeest te vieren. Als Raad van Kerken Bennekom waren we daar  bij betrokken. Ook de Islamitische gemeenschap van de gemeente Ede deed mee en zij zeiden toen: ‘We nodigen jullie uit op ons Suikerfeest na de Ramadan, in mei.’ Zo ontstond een nieuw initiatief: Ede viert Fitrfeest. Volgens de diverse Moslimverenigingen is ‘Fitrfeest’ een betere naam dan het meer bekende ‘Suikerfeest’.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en als Raad van Kerken Bennekom doen we weer mee. Er staat een aantal activiteiten op stapel die op een ontspannen manier wederzijdse kennismaking mogelijk maken:

* ‘Ede viert Fitrfeest’ wordt geopend met een Kinderactiviteit: ‘Fitr in de speeltuin’, op zaterdag 15 mei in speeltuin Langenhorst.

* Op maandag 10 mei is er ‘Eten met zin’. Online Samen eten en met elkaar in gesprek komen. Geef je op via http://www.etenmetzin.nl

* De Grafic Wall: op verschillende plekken in Ede en omgeving komen mooi vormgegeven teksten die te maken hebben met het Fitrfeest.

* High Tea: Bij Cultura is in de week van het Fitrfeest een High-Tea-Box op te halen. De details zijn nog niet bekend, maar een element van verbinding zal er zeker zijn.

Meer informatie is te vinden op de website www.edeviert.nl .

Namens de Raad van Kerken Bennekom

Clasien Lever – de Vries

Stiltevieringen in de Stille week 2021- dit jaar online

De laatste week van de 40-dagentijd, vanaf Palmzondag, is de Stille- of de Goede Week. In veel kerken vinden gedurende deze week bijeenkomsten plaats waarin wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus en kan worden toegeleefd naar de viering van Goede Vrijdag en het Paasfeest.

De voorbereidingsgroep Stiltevieringen van de Raad van Kerken Bennekom organiseert in deze week gewoonlijk drie Stiltevieringen. Omdat het dit jaar nog niet gewenst is om fysiek bij elkaar te komen zullen de stiltevieringen dit keer online plaatsvinden.
Klik hier voor meer informatie over de Stiltevieringen: https://rvkbennekom.com/stiltevieringen/