Nieuws

Buitengewone Midwinterontmoetingen, een oproep!

De Raad van Kerken Bennekom is op zoek naar 20 personen die om beurten vanaf 20 januari tot en met 14 februari 2020 hun huis, anderhalf uur beschikbaar willen  stellen om andere Bennekommers gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten.

Dan houden we de Buitengewone Midwinterontmoetingen: voor ieder die maar wil, zonder verplichtingen, in een huiselijke omgeving, “buitengewoon een bakje doen”.  

Na de voor velen drukke decembermaand, waarin de viering van het Kerstfeest centraal staat,  hebben nogal wat mensen, meestal vanaf half januari, last van een midwinterdip (“Blue Monday”).  In deze periode is het buiten vaak ongezellig en koud en mistig en glad en regenachtig en de dagen willen naar je gevoel nog niet lengen.  

Mensen lijken zich in hun huizen terug te trekken, de gezelligheid moet vooral binnenshuis gezocht worden, het duurt nog even voor de knoppen weer uitlopen en de lente begint.

Het leek de Raad van Kerken Bennekom daarom een goed idee om in deze vaak wat ‘ingekeerde periode’, gedurende vier weken, Bennekommers te vragen om hun deuren om beurten ‘open te doen’ en mensen uit te nodigen om binnen te komen. Het gaat om de doordeweekse dagen van 10.00 uur tot 11.30 uur. Elke dag is een ander adres aan de beurt. De gastadressen bieden de bezoekers koffie, thee en iets lekkers aan. Desgewenst ontvangt u een bijdrage in de kosten.

De Buitengewone Midwinterontmoetingen is een variant op de “Levende Adventskalender” zoals die al enige jaren in de Gelderse Achterhoek plaatsvindt. De NCRV heeft hierover onlangs een programma gemaakt.

We starten op de maandag na de Eenheidszondag. Op de Eenheidszondag wordt een gezamenlijke dienst gehouden in de Brinkstraatkerk met de vier bij de Raad van Kerken Bennekom aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen. Het thema “Buitengewoon” zal dan centraal staan.

Op 14 februari  worden deze Buitengewone Midwinterontmoetingen afgesloten met een Keltische viering in de Ontmoeting aan de Emmalaan, waar uiteraard ook iedereen ook welkom is.

We stellen het zeer op prijs als u uw huis beschikbaar stelt. We doen een oproep om u aan te melden, graag voor 25 november a.s.. Stuur dan een e-mail naar rvkbennekom@gmail.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Schaap, 06 53867178 of via de website van de Raad van Kerken Bennekom www.rvkbennekom.com.
Wij informeren u daarna over de verdere gang van zaken.
Wilt u dan ook vermelden op welke data u eventueel  niet beschikbaar bent.

We kijken uit naar uw aanmelding! Het wordt vast buitengewoon.

Clasien Lever.

PAX vredesweek van 21 tot 29 september 2019

Van 21 tot 29 september 2019 organiseert PAX de Vredesweek 2019. Het thema voor 2019 is “Vrede verbindt over grenzen”.
Tijdens de vieringen in Bennekom zal er aandacht aan worden geschonken. Voor informatie over de activiteiten die landelijk worden georganiseerd, zie de website van PAX: https://vredesweek.nl/thema-2019.
Een van de activiteiten is de ‘Walk of Peace”. Overal in het land vinden die plaats. In Veenendaal kan dat op zaterdag 21 september om 14.00 vanaf de Markt in Veenendaal.

Stiltevieringen in de stille week

De week voorafgaand aan Pasen noemen we de stille- of de goede week. Het is het afsluitende deel van de 40-dagentijd. We staan stil bij het lijden en sterven van Christus en het is alsof in deze laatste dagen ‘de hele schepping’ even de adem inhoudt.

Op drie achtereenvolgende dagen, namelijk op maandag 15 april, dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019, zijn er ’s avonds bezinningsmomenten in de Oude of Sint Alexanderkerk in Bennekom voor een ieder die daar in gezamenlijkheid de tijd voor wil nemen. Tijdens deze vespers is er ruimte voor zang en andere muziek, voor lezingen, gebed en stilte.

De kerk is open vanaf 19.00 uur, de vieringen vinden plaats van 19.30 tot ongeveer 20.15 uur.

Taizé-vesper op vrijdag 15 maart 2019

 

Op vrijdag 15 maart om 19.30 uur wordt er in de Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, aan de Heelsumseweg 3, te Bennekom  weer een Taizé-vesper gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.  Het thema van deze vesper is: ‘Wait for the Lord’, naar het gelijknamige Taizé-lied. Dit thema heeft betrekking op op de veertigdagentijd, een tijd van inkeer, maar ook een tijd die verlicht wordt door het uitzicht op de blijdschap van Pasen.

De kloostergemeenschap van Taizé , gevestigd in Frankrijk, wil wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar verbinden. Tijdens de vespers wordt een aantal eenvoudige meditatieve liederen gezongen, worden korte Bijbellezingen gehouden en is er tijd voor gebed en stilte.

Iedereen is van harte welkom om te zingen, tot rust te komen en om elkaar na afloop van de vesper te ontmoeten.

Taizé-vesper

Datum:  15 maart 2019
Locatie:  Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 3, te Bennekom
Aanvang: 19u30
Thema: ‘ Wait for the Lord’ (Veertigdagentijd)
Collectie: onkostenbestrijding van de dienst

Maaltijdenfonds Inloopcentrum Markt 17

Armoede is dichterbij dan je denkt.
Het Maaltijdenfonds van het Inloopcentrum Markt 17 te Wageningen is het doel van de collecte die we op zondag 20 januari 2019 houden. We collecteren dan tijdens een oecumenische dienst in de Brinkstraatkerk in Bennekom. Aanvang 10 uur. Het thema van de dienst is “LE(e)F met recht voor ogen”.

Op de dagen dat Inloopcentrum Markt 17 is geopend wordt er een eenvoudige maaltijd geserveerd tegen een vergoeding van € 5,00. Voor bezoekers voor wie ook dat bedrag te hoog is kan een bijdrage worden verstrekt uit het Maaltijdenfonds. Een passend en urgent doel vinden we als Bennekomse Raad van Kerken.

Voor meer informatie zie: https://inloopcentrumwageningen.nl/