Nieuws

Protestantse Kerk ondersteunt oproep paus: bid wereldwijd tegelijkertijd Onze Vader op 25 maart 2020 om 12.00 uur

Ontleend aan de website van de PKN.
Afgelopen zondag 22 maart 2020 riep Paus Franciscus christenen wereldwijd op om woensdag 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Het moderamen van de Protestantse Kerk steunt deze oproep van harte.

Scriba ds. Rene de Reuver: “Het past bij de oecumenische visie van de Protestantse Kerk om gezamenlijk te doen wat gezamenlijk gedaan kan worden. Mooi om nu het coronavirus ook wereldwijd om zich heen grijpt, ook wereldwijd als christenheid dit gebed van Jezus te bidden. Gebed is wat ons allen verbindt.”

Aan het einde van zijn toespraak bij het Angelus-gebed, riep paus Franciscus zondag 22 maart alle christenen op om zich dagelijks te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus.

Paus Franciscus: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen samen willen voorstellen hun stemmen te verheffen naar de hemel.”

Coronacrisis

Op de website van de Raad van Kerken Bennekom is een aparte pagina “cornavirus” geopend. Op deze pagina laten we tekenen van hoop en troost zien in deze barre tijden van de rampzalige pandemie, die ons nu en de komende tijd als mensheid treft. Klik hier.

Klokken luiden voor boodschap van Hoop en Troost

Op 18 maart, 25 maart en 1 april 2020 luiden de klokken van vijf Bennekomse kerken/geloofsgemeenschappen (met een kerkklok) van 19.00 tot 19.15 uur met de boodschap van Hoop en Troost, vanwege de rampzalige pandemie veroorzaakt door het Coronavirus dat nu over de aarde raast.
Binnen 24 uur bleken de Bennekomse kerken/geloofsgemeenschappen bereid te zijn gehoor te geven aan de oproep van de Raad van Kerken in Nederland.

18 maart 2020: dag van nationaal gebed

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van al die mensen die zorg dragen voor anderen.
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/dag-van-nationaal-gebed/

Stiltevieringen in de stille week 2020

De week voorafgaand aan Pasen noemen we de stille- of de goede week. Het is het afsluitende deel van de 40-dagentijd. We staan stil bij het lijden en sterven van Christus en het is alsof in deze laatste dagen ‘de hele schepping’ even de adem inhoudt.

Op drie achtereenvolgende dagen, namelijk op maandag 6 april, dinsdag 7 april en woensdag 8 april, zijn er ’s avonds bezinningsmomenten in de Oude of Sint Alexanderkerk voor een ieder die daar in gezamenlijkheid de tijd voor wil nemen. Tijdens deze vespers is er ruimte voor zang, muziek, voor lezingen, stilte en gebed. De kerk is open vanaf 19.00 uur, de vieringen vinden plaats van 19.30 tot ongeveer 20.10 uur.