Nieuws

Stiltevieringen in de stille week

De week voorafgaand aan Pasen noemen we de stille- of de goede week. Het is het afsluitende deel van de 40-dagentijd. We staan stil bij het lijden en sterven van Christus en het is alsof in deze laatste dagen ‘de hele schepping’ even de adem inhoudt.

Op drie achtereenvolgende dagen, namelijk op maandag 15 april, dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019, zijn er ’s avonds bezinningsmomenten in de Oude of Sint Alexanderkerk in Bennekom voor een ieder die daar in gezamenlijkheid de tijd voor wil nemen. Tijdens deze vespers is er ruimte voor zang en andere muziek, voor lezingen, gebed en stilte.

De kerk is open vanaf 19.00 uur, de vieringen vinden plaats van 19.30 tot ongeveer 20.15 uur.

Taizé-vesper op vrijdag 15 maart 2019

 

Op vrijdag 15 maart om 19.30 uur wordt er in de Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, aan de Heelsumseweg 3, te Bennekom  weer een Taizé-vesper gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.  Het thema van deze vesper is: ‘Wait for the Lord’, naar het gelijknamige Taizé-lied. Dit thema heeft betrekking op op de veertigdagentijd, een tijd van inkeer, maar ook een tijd die verlicht wordt door het uitzicht op de blijdschap van Pasen.

De kloostergemeenschap van Taizé , gevestigd in Frankrijk, wil wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar verbinden. Tijdens de vespers wordt een aantal eenvoudige meditatieve liederen gezongen, worden korte Bijbellezingen gehouden en is er tijd voor gebed en stilte.

Iedereen is van harte welkom om te zingen, tot rust te komen en om elkaar na afloop van de vesper te ontmoeten.

Taizé-vesper

Datum:  15 maart 2019
Locatie:  Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 3, te Bennekom
Aanvang: 19u30
Thema: ‘ Wait for the Lord’ (Veertigdagentijd)
Collectie: onkostenbestrijding van de dienst

Maaltijdenfonds Inloopcentrum Markt 17

Armoede is dichterbij dan je denkt.
Het Maaltijdenfonds van het Inloopcentrum Markt 17 te Wageningen is het doel van de collecte die we op zondag 20 januari 2019 houden. We collecteren dan tijdens een oecumenische dienst in de Brinkstraatkerk in Bennekom. Aanvang 10 uur. Het thema van de dienst is “LE(e)F met recht voor ogen”.

Op de dagen dat Inloopcentrum Markt 17 is geopend wordt er een eenvoudige maaltijd geserveerd tegen een vergoeding van € 5,00. Voor bezoekers voor wie ook dat bedrag te hoog is kan een bijdrage worden verstrekt uit het Maaltijdenfonds. Een passend en urgent doel vinden we als Bennekomse Raad van Kerken.

Voor meer informatie zie: https://inloopcentrumwageningen.nl/

Maand van de Spiritualiteit

De Raad van Kerken Bennekom organiseert van 20 januaposter Leef spiritualiteitri tot en met 16 februari 2019 de Maand van de Spiritualiteit.

Het thema is LE(E)F.

Voor elk wat wils: samen bezinnen, samen vieren, samen eten, samen toneelspelen, samen muziek maken, samen wandelen, samen ontmoeten, samen film kijken.
Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

Nieuwsgierig naar het programma?

Klik op https://rvkbennekom.com/agenda-2/ of voor de link naar de flyer: Flyer_LEEF 1x A5

Eenheidszondag 20 januari 2019

De Eenheidszondag (georganiseerd op initiatief van de Raad van Kerken-Nederland) markeert het begin van de Week van Gebed. Deze Week van Gebed valt in de Maand van de Spiritualiteit.

De Raad van Kerken-Bennekom organiseert daarom op zondag 20 januari 2019,  een gezamenlijke viering van de Gereformeerde kerk, de Hervormde gemeente (wijk 2 en 3), de RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en de Vrijzinnigen uit Bennekom.

Hans Lucassen (Katholieke kerk), Loeki van der Laan (Gereformeerde kerk), Peter Samwel (Vrijzinnigen) en Wouter Smit (Hervormde gemeente) zijn in deze dienst de voorgangers. Zij zullen elk hun eigen bijdrage aan deze samenkomst leveren. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Edese koor ‘The New Creation’, dat onder leiding staat van Jan Broekhuis.

Het thema van ‘onze’ Eenheidszondag is: ‘Leven met recht voor ogen vraagt lef!’ Le(e)f is het plaatselijke thema van de Week van de Spiritualiteit’; ‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.

Er is op 20 januari geen kindernevendienst. Maar…‘de Vliegende Speeldoos’ zal met kinderen uit groep 1 tot en met de brugklas de musical Jona komen instuderen en deze ’s middags opvoeren.

Om 9:45u wordt er verzameld in de grote zaal van de Brink, om 16:00u zal de uitvoering zijn in de Brinkstraatkerk. Alle kinderen (maximaal 120), die mee willen doen, zijn van harte welkom. Het is  wel nodig om van tevoren aan te melden door een e-mail te sturen naar bennekommusical@gmail.com o.v.v. naam, leeftijd en groep.

Er wordt nog gezocht naar een aantal groepsleiders. Belangstelling?, ook graag aanmelden op bovenstaand e-mailadres!

Viering:        Eenheidszondag

Locatie:        Brinkstraatkerk, Brinkstraat 41, Bennekom

Datum:        zondag 20 januari 2019

Aanvang:     10.00 uur