Welkom

Welkom op de website van de Raad van Kerken Bennekom.

Met deze website informeren wij u over de plaatselijke Bennekomse oecumenische activiteiten en de werkzaamheden en organisatie van de Raad van Kerken Bennekom.

De Raad van Kerken Bennekom stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen de kerken in Bennekom te bevorderen.

Door bijeen te komen in de vergaderingen ontmoeten de kerken elkaar, raken wij in gesprek en leren wij van elkaar.

Wij streven naar praktische samenwerking tussen de kerken en stimuleren, zo ver als gedragen door de aangesloten kerken, door niet alleen samen te vieren maar ook door samen te doen.
Nu we door de coronacrisis zijn getroffen tref je informatie en video’s aan hoe we als geloofsgemeenschappen verbinding zoeken op de pagina coronacrisis.
Verder tref je op deze website informatie aan over de oecumene, niet alleen wereldwijd, maar ook landelijk en regionaal.

Samengevat:

‘Wij kunnen niet één zijn, als we elkaar niet liefhebben,
Wij kunnen elkaar niet liefhebben, als we elkaar niet kennen,
Wij kunnen elkaar niet kennen, als we elkaar niet ontmoeten’

Buitengewone MidWinterontmoetingen: https://rvkbennekom.com/bmwo/

Links naar de laatste berichten: