Sobere maaltijd tijdens 40 dagen- tijd

Plaats: Van Wassenaerzaal in het Kerkheem naast de Oude Kerk
Datum: 4 maart 2022.
Tijd: inloop van 17.45 uur, aanvang 18.00 uur, afsluiting 19.00 uur.
De wereldmaaltijd kon in het afgelopen najaar helaas niet doorgaan door de Covid-19 maatregelen van de overeheid. We hopen dat de sobere maaltijd in de veertigdagentijd niet belemmerd zal worden door coronamaatregelen. We nodigen u dus van harte uit om op 4 maart bij ons aan tafel aan te schuiven. De maaltijd wordt deze keer bereid van voedsel dat voor 100% afkomstig is van lokale bodem; gezaaid en geoogst door mensen van de Hoge Born in Wageningen. https://dehogeborn.nl/de-hoge-born.php.

Tijdens de maaltijd zal een van de medewerkers iets over hun werkwijze vertellen. Met de opbrengst van deze solidariteitsmaaltijd willen we een bijdrage leveren aan het kunnen vervangen van gereedschap. Hierover meer informatie tijdens de maaltijd.

De maaltijd is dit jaar in de van Wassenaerzaal in het Kerkheem van de Alexanderkerk (Oude Kerk Bennekom) om de 1,5 m afstand te kunnen waarborgen.

Inlopen is mogelijk vanaf 17.45 uur, om 18 uur start de maaltijd en deze wordt om 19 uur afgesloten.

Opgeven is verplicht en kan tot 2 maart via een email naar nicolebischoff60@gmail.com, vermeld daarbij ook altijd uw telefoonnummer. Bellen kan ook: naar Nicole Bischoff

(06-24888105), Hans Egberts (0318-413930), Leni Muilwijk (0317-419717) of naar Anja Korsten (0317-415577).

We hopen u 4 maart in goede gezondheid te ontmoeten.

De werkgroep sobere maaltijd.