Sobere maaltijd 40 dagen tijd

Elk jaar organiseert de Oecumenische Werkgroep Sobere Maaltijd een maaltijd op de eerste vrijdag van de veertigdagentijd. Met deze maaltijd willen we een moment van bezinning, ontmoeting en solidariteit creëren. Dat doen we door teksten, informatie over het gekozen project waarvoor ook gecollecteerd wordt en door gesprekken aan tafel. De maaltijd wordt bereid met biologische en Fair Trade producten. Zij is elk jaar gerelateerd aan het land van het project, waardoor vaak interessante nieuwe gerechten gepresenteerd worden. Meer informatie vindt u te zijner tijd in de kerkbladen en het Bennekoms Nieuwsblad.

Leiding:Nicole Bischoff
Datum:Vrijdag  19 februari 2021
Tijd:18.00 – 20.00 uur
Plaats:Parochiezaal, Maria Virgo Regina Kerk
Contactpersoon:Nicole Bischoff, E nicolebischoff60@gmail.com , T 417377
Kosten:Vrijwillige bijdrage ter plekke t.b.v. onkosten en het gekozen goede doel
Aantal deelnemers:Minimaal 12 personen

Zaterdag 28 maart 2020: rondleiding  woon/werkplaats “De Kleine Wereld” te Wageningen

Op 28 februari 2020 was de  Sobere Maaltijd in het kader van de 40 dagentijd. De werkgroep had deze jaarlijkse maaltijd namens de Raad van Kerken Bennekom georganiseerd. Aan de meer dan 30 deelnemers  vertelde de Bennekomse Ien van Doormalen, voorzitter van de Stichting ‘De Kleine Wereld’ te Wageningen, over dit prachtige project.

Er worden met en voor statushouders 6 woningen gerealiseerd in een oude basisschool. De diaconieën van vrijwel alle Wageningse kerken zijn hierbij actief betrokken.  Op zaterdag 28 maart zal Ien van Doormalen een rondleiding verzorgen voor belangstellenden. Graag bij Nicole Bischoff aanmelden: nicolebischoff60@gmail.com

De deelnemers aan de Sobere Maaltijd brachten tijdens de maaltijd € 265 bij elkaar voor het project.

Meer informatie: https://stichtingdekleinewereld.nl/