Agenda

Activiteiten van de Raad van Kerken Bennekom

De Raad van Kerken Bennekom organiseert jaarlijks veel activiteiten. Het gaat daarbij onder andere om: samen bezinnen, samen vieren, samen luisteren, samen eten, elkaar ontmoeten, samen muziek maken. Wanneer en waar? die informatie vind je op deze pagina.

November
4 november 2022, Moment van gedenken
(afgelast) november 2022, wereldmaaltijd / Solidariteitsmaaltijd
18 november 2022,   Taizé viering

December
18 december 2022  Volkskerstzang
25 december 202, Kerstinloop

Januari
15 januari 2023,  Eenheidszondag
16 januari 2023 tot en met 10 februari 2023 ):  Buitengewone midwinter ontmoetingen 

Februari
10 februari 2023, Keltische viering    

Maart
3 maart 2023, Wereldgebedsdag
? maart 2023, Solidariteitsmaaltijd 40 dagen tijd
10 maart 2023, Taizé viering  

April
3,4,5 april 2023,  Stiltevieringen

September
16 tot en met 24 september 2023, Pax Vredesweek