Agenda

Activiteiten van de Raad van Kerken Bennekom

De Raad van Kerken Bennekom organiseert jaarlijks veel activiteiten. Het gaat daarbij onder andere om: samen bezinnen, samen vieren, samen luisteren, samen eten, elkaar ontmoeten, samen muziek maken. Wanneer en waar? die informatie vind je op deze pagina.

Maart
4 maart 2022, Wereldgebedsdag
4 maart 2022, Solidariteitsmaaltijd 40 dagen tijd
11 maart 2022, Taizé viering    

April
11,12,13 april 2022,  Stiltevieringen
23 april 2022: Excursie

September
september 2022, Pax Vredesweek

November
november 2022, Moment van gedenken
november 2022, wereldmaaltijd / Solidariteitsmaaltijd
november 2022,   Taizé viering

December
december 2022  Volkskerstzang
december 202, Kerstinloop

Januari
januari 2023,  Eenheidszondag
januari 2023 tot en met februari 2023 ):  Buitengewone midwinter ontmoetingen 

Februari
februari 2023, Keltische viering