Agenda

Activiteiten van de Raad van Kerken Bennekom

De Raad van Kerken Bennekom organiseert jaarlijks veel activiteiten. Het gaat daarbij onder andere om: samen bezinnen, samen vieren, samen koken, samen film kijken, samen toneelspelen, samen luisteren, samen eten, elkaar ontmoeten, samen muziek maken. Wanneer en waar? die informatie vind je op deze pagina.

Januari

19 tot en met 26 januari 2020,  Week van gebed

19 januari 2020,  Eenheidszondag

20 januari 2020 tot en met 14 februari 2020:   Buitengewone midwinter ontmoetingen 

17 januari 2020, Bijbels culinair koken

Februari

14 februari 2020,  Keltische viering

28 februari 2020, Sobere maaltijd 40 dagen tijd

Maart
13 maart 2020,  Taizé viering

April
6, 7 en 8 april 2020,  Stiltevieringen

Mei
mei 2020 Excursie

September
21 tot en met 29 september 2019, Pax Vredesweek

Oktober
16 oktober 2019,  Wereldmaaltijd wereldvoedseldag

November
8 november 2019,  Moment van gedenken

15 november 2019,  Taizé viering

December

22 december 2019,  Volkskerstzang

25 december 2019, Kerstinloop