Volkskerstzang 18 december 2022

De Raad van Kerken organiseert dit jaar op zondagavond 18 december 2022 de Volkskerstzang, met teksten en liederen, in de Oude- of Sint Alexanderkerk in Bennekom. De Volkskerstzang start om 18.30 uur en komt in de plaats van de gebruikelijke avonddienst.

De muzikale begeleiding is in handen van Het Edes Orkest (http://www.hetedesorkest.nl/) onder leiding van Madeleine Boertje https://www.madeleineboertje.nl/.  Er zullen (bekende) kerstliederen worden gezongen en het Edes Orkest speelt tijdens de bijeenkomst diverse prachtige stukken.

De eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank Ede en de tweede is ter bestrijding van de onkosten van deze viering.

Het wordt een mooi en sfeervol samenzijn waar eenieder die op deze wijze mee wil vieren van harte welkom is.