Collecte Eenheidszondag: Vluchtelingenwerk

Op zondag 15 januari wordt in de Brinkstraatkerk de Eenheidszondag gevierd. WE ccollecteren voor de Stichting Vluchtelingenwerk. Help mee met een gift! Samen zorgen we dat vluchtelingen er niet alleen voor staan.

U kunt het bedrag in de collectebus na de dienst doen of rechtstreeks overmaken naar IBAN: NL60 INGB 0000 1234 88 t.n.v. Vluchtelingenwerk Nederland onder vermelding van Kerkdienst Bennekom 15-01-2023. Alvast heel hartelijk dank.

Over de Stichting Vluchtelingenwerk

Wat wij doen

Wereldwijd zijn ruim 82 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Ons werk vanuit het oogpunt van een vluchteling

Na een soms maandenlange reis over land en over zee komt een vluchteling aan in Nederland. De meeste vluchtelingen beginnen dan als asielzoeker. Zij gaan dan de asielprocedure in. Tijdens hun eerste dagen ontmoeten zij een vrijwilliger van VluchtelingenWerk.

Hoewel ze mensen zouden moeten beschermen en verder helpen, handelen overheidsinstanties steeds vaker vanuit wantrouwen.

De asielprocedure

In de periode dat zij in het azc wonen (of in een noodopvanglocatie) kunnen zij terecht bij onze vrijwilligers. Zij ondersteunen asielzoekers tijdens hun asielprocedure en helpen met al hun juridische vragen. Kinderen vluchten soms mee en wonen samen met hun ouders in de opvang. Onze vrijwilligers zorgen daarom voor kinderactiviteiten en organiseren met hulp van donateurs de kindervakantieweken.

In het asiel- en integratiebeleid verdwijnt de menselijke maat. Met steun van donateurs blijven wij de politiek aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid.

Gezinshereniging en je eigen huis

Als asielzoekers in Nederland mogen blijven, krijgen zij officieel een vluchtelingenstatus en een verblijfsvergunning. Zij  hebben dan recht op gezinshereniging. Maar zij krijgen geen advocaat in deze ingewikkelde procedure, die soms jaren duurt. Daarom helpt een vrijwilliger hen om gezinsleden naar Nederland te krijgen. Ook hebben zij recht op een huis. Dit kan veel tijd kosten door de woningnood. In hun nieuwe woonplaats maken zij kennis met onze lokale vrijwilligers, waaronder onze maatschappelijk begeleiders.

Inburgeren en een baan vinden

De overheid verplicht asielzoekers inburgeringslessen te volgen. Zij kunt bij ons terecht voor een inburgeringstraject. Naast deze lessen oefen je je Nederlands in de praktijk met onze vrijwillige taalcoach. Zodra je een verblijfsvergunning (status) hebt mag je werk gaan zoeken in Nederland. Je moet daarvoor een heel nieuw netwerk opbouwen en bent nog maar net bekend aan het raken met de Nederlandse cultuur. Je kunt daarom terecht bij onze vrijwillige arbeidscoaches.

Nationale en internationale rechten van vluchtelingen

Steeds vaker krijg je als vluchteling te maken met een overheid die regels te streng uitlegt. Of die jou onrechtvaardig behandelt. We brengen deze misstanden onder de aandacht bij de politiek en vragen het grote publiek om steun. Soms leggen we deze zaken voor aan een nationale of Europese rechtelijke instantie. Omdat vluchtelingen ook te maken hebben met Europese regels, houden we Brussel in de gaten. Daarnaast delen we onze kennis met partnerorganisaties in het buitenland.

Begrip voor vluchtelingen: voorlichting en campagnes

Een welkome samenleving is belangrijk voor jou, zodat je je thuis voelt en deel kunt uitmaken van de maatschappij. Daarom willen wij het draagvlak voor vluchtelingen vergroten. Dat doen we zelf en soms steunen we anderen via het draagvlakactiviteitenfonds.

We voeren regelmatig campagne en werken samen met ambassadeurs. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren via het onderwijs informatie krijgen over het onderwerp vluchtelingen. We maken daarom gratis lespakketten. En we organiseren voorlichtingen voor scholen en bedrijven met mensen die zelf ooit hebben moeten vluchten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s