Werkconferentie “geloven in mensen” op 26 januari 2019 in Ede

Op zaterdag 26 januari 2019 zal in Ede de werkconferentie ‘Geloven in mensen’ worden gehouden, voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en/of schulden vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie.

De Raad van Kerken is hier volop bij betrokken via het Knooppunt Kerken en Armoede. Wij willen u (en de betrokken mensen binnen uw netwerk) van harte uitnodigen de conferentie bij te wonen.

Dit wordt een dag vol inspiratie, ontmoeting, verrassende sprekers, praktijkvoorbeelden en tips over hoe je betrokkenheid dichtbij mensen in nood invult. Zie ook de bijlage voor meer informatie.

Armoede en schulden botsen echter vaak met het leven zoals God dat bedoeld heeft. Bijna 400.000 kinderen groeien op in armoede. En 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden. Dit raakt de kwaliteit van onze samenleving. Op deze conferentie willen we de krachten bundelen om daar wat aan te doen.

Voor meer informatie en aanmelding: www.geloveninmensen.nu