Coronacrisis

De coronacrisis zet de samenleving helemaal op zijn kop. Iedereen wordt ermee geconfronteerd, niemand uitgezonderd. De manier waarop we met elkaar, maar ook als kerken en geloofsgemeenschappen samenleven is drastisch veranderd.

Voorlopig zijn we nog niet van de pandemie af. Voorzichtigheid blijft nodig.

Veel activiteiten kunnen in middels weer of aangepast doorgaan. Maar het geeft hoop te zien dat er ook in ons dorp veel initiatieven zijn om elkaar op nieuwe manieren te ontmoeten en te ondersteunen, juist nu wij als mensen elkaar nodig hebben.

De Raad van Kerken Bennekom volgt uiteraard de aanwijzingen van het RIVM op.

De basisregels zijn: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

Vanaf eind september 2021 heeft een aantal versoepelingen plaatsgevonden, onder andere vanwege het feit dat veel mensen gevacineerd zijn en de coronapas is ingevoerd.

Algemene regel: op die plaatsen waar de coronapas niet van toepassing is geldt de anderhalve meter afstandsregel. Voor kerken synagogen en moskeeën gelden desgewenst uitzonderingen voor zover het vieringen betreft, op grond van grondwettelijke bepalingen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten