Coronacrisis

De coronacrisis zet de samenleving helemaal op zijn kop. Iedereen wordt ermee geconfronteerd, niemand uitgezonderd. De manier waarop we met elkaar, maar ook als kerken en geloofsgemeenschappen samenleven is drastisch veranderd.

Veel activiteiten kunnen niet doorgaan. Maar het geeft hoop te zien dat er ook in ons dorp veel initiatieven zijn om elkaar op nieuwe manieren te ontmoeten en te ondersteunen, juist nu wij als mensen elkaar nodig hebben.

Op deze pagina vindt u de initiatieven van de bij de Raad van Kerken Bennekom aangesloten gemeenschappen.

De Raad van Kerken Bennekom volgt uiteraard de aanwijzingen van het RIVM op Dat wil zeggen dat alle openbare bijeenkomsten tot nader order zijn afgelast, ten minste tot 1 juni 2020. Volg hierbij de ontwikkelingen op onze agendapagina.

Wat doen de kerken en geloofsgemeenschappen nog wel?

Verbonden met lokale videokanalen
In Bennekom vinden kerken en geloofsgemeenschappen creatieve oplossingen om met gemeenteleden onderling en voorgangers en anderen in contact te blijven. Van de kerken en geloofsgemeenschappen die aangesloten zijn bij de Raad van kerken Bennekom geven we de links naar hun youtube-kanalen. Je kunt je er op abonneren, als je dat wenst.

Brinkstraatkerk videokanaal, klik hier

Hervormde Gemeente Wijk Oost videokanaal klik hier

middaggebed 22-04-2020

RK parochie Titus Brandsma
Video’s te zien via de facebookpagina (ook zonder facebook-account te zien)
https://www.facebook.com/rkpztb

Vrijzinnigen Bennekom videokanaal,

Aangepaste vieringen
Kerkdiensten en vieringen zijn sinds 23 maart 2020 niet meer toegestaan. Zover mogelijk zullen in de Brinkstraatkerk, Oude Kerk en de Ichthuskerk aangepaste (niet openbare) vieringen gehouden. Deze vieringen zijn terug te beleven via de website “kerkdienst gemist”
Hervormde gemeente, Oude kerk en op het YouTube-kanaal
Hervormde gemeente, Ichthuskerk en op het You-Tube-kanaal
Gereformeerde kerk, Brinkstraatkerk en op het YouTube-kanaal
Vrijzinnigen, de Ontmoeting:

Openstelling van de kerken

Oude Kerk, Inloop: op vrijdagmorgen is de kerk open (zolang dat is toegestaan en verantwoord is).
De volgende regels dienen strikt in acht te worden genomen:
– Alleen open op vrijdagochtend
– Handen wassen met zeep bij binnenkomst en vertrek, afdrogen met papieren handdoeken;
– Niezen/hoesten in de elleboog;
– Papieren zakdoekjes gebruiken;
– Gasten eigen pen mee laten nemen voor gebedenboek;
– Zo min mogelijk personen => 1 predikant en maximaal 10 bezoekers.
– Iemand bij de deur om dit te organiseren, dit kan iemand van de expositie commissie zijn.
– Ook in de wachtrij ten minste 1.5 meter afstand, dit wordt op de grond afgeplakt.
– 2 meter afstand tussen de mensen, zowel met zitten en praten, als ook bij binnenkomst en wachten voor de deur als er teveel mensen zijn.

RK Verk Maria Virgo Regina
Door de week zal de kerk op de gewone tijden open zijn. Van maandag t/m vrijdag kunt u tussen 10.30 en 11.30 in de kerk terecht om alleen te zijn, te bidden of een kaarsje op te steken. De parochiewacht is dan net als anders aanwezig in de torenzaal. U kunt desgewenst een praatje maken maar er wordt vanwege het coronavirus geen koffie geschonken.
Houdt er rekening mee voldoende afstand (= ten minste 1,5 meter) te houden tot elkaar en tot de parochiewacht.

Klokken van hoop en troost

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om de komende woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen mensen zich met elkaar verbonden voelen over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot steun voor allen die ziek zijn en ook voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. De Bennekomse kerken hebben aan deze oproep gehoor gegeven en luiden de komende tijd dus gezamenlijk hun klokken.

Op woensdagen luiden alle klokken in Bennekom van 19.00 tot 19.15 als teken van hoop en troost.

Oecumenische vieringen.

Elke zondag verzorgt de EO een online oecumenische kerkdienst in de kapel van de PKN, 09.20 uur. Terugkijken: https://www.npostart.nl/kerkdiensten-eo/VPWON_1266978

Woorden van hoop en troost

Enkele theologen verzorgen wekelijks een korte viering vanuit de Podcastserie “Eerst dit” Klik: https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit

Ook het Nederlands Bijbelgenootschap verzorgt een dagelijkse Podcast “Dagvers”. Klik hier om er naar te luisteren of je er op te abonneren.

De zegen van Sint Patrick

De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zij in u
om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u
om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen.
nu en altijd.

Andere gedichten
Ook de oud-stadsdichter van Amersfoort, Nynke Geertsema, heeft een tweetal corona-gedichten gemaakt. Je kunt ze downloaden.

Wat troost in de coronacrisis? Tv-programma ‘Op Adem’ zoekt antwoorden

Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontvangt Jacobine Geel de komende weken iedere avond een gast in het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg: ‘In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons dagelijks doen en laten beheerst door wat het coronavirus teweeg brengt. Maar wat inspireert, troost en bemoedigt ons daarbij? In Op Adem vraag ik mijn gasten naar hún verhaal hierbij’.

De eerste gast, op maandag 23 maart, is ds. René de Reuver. Ook voor hem persoonlijk komt het coronavirus heel dichtbij. Wat houdt hem op de been?

Andere gasten zijn:  Manuela Kalsky, Jaap Smit, Bright Richards, Bastiaan Ragas, Johannes Leertouwer, ds. Ad van Nieuwpoort, Cocky Drost en Jos Wienen. 

Zo voelt dominee Ad van Nieuwpoort zich in deze onzekere tijd als Jona in de walvis. Het hele bestaan moet gereset worden. En burgemeester Jos Wienen is onder de indruk van de veerkracht die hij ziet in zijn stad Haarlem. Maar hij houdt zijn hart vast voor het moment dat het veertje lam wordt…

Het programma ‘Op Adem‘ is een initiatief van de KRO-NCRV in samenwerking met de Protestantse Kerk. Het wordt dagelijks rond middernacht uitgezonden op NPO2. Van de uitzendingen komen ook podcasts beschikbaar op petrus.protestantsekerk.nl

Liederen van hoop en troost

JS Bach Erbarme dich
Als alles duister is ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft (Sela)
Ik zal er zijn, (Sela)

Tips: hoe houd je het hoofd koel?

Jos Somsen, praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk, geeft 8 tips om het hoofd koel te houden en 3 tips om anderen te ondersteunen. Klik op deze link en je vindt het document met de tips.

Interessante links

– #Niet alleen: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/al-2000-hulpvragen-bij-niet-alleen-alleen-al-een-luisterend-oor-doet-goed/