Maand van de spiritualiteit

Maand van de spiritualiteit 2019poster Leef spiritualiteit

De Raad van Kerken Bennekom organiseert van 20 januari 2019 tot en met 16 februari 2019 de “Maand van de Spiritualiteit”.

Wat is er te doen?
Het overzicht van alle activiteiten tijdens Maand van de Spiritualiteit vind je op de flyer.  Klik op: Flyer_LEEF 1x A5
Of op de link:  Agenda

Waarom?
Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen aansluiten bij deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien.

Spiritualiteit kan heel concreet evenwicht, voeding en richting geven in een complexe wereld. Richting voor een betere omgang met de medemens, onze leefomgeving en onze planeet. Door met aandacht voor wat er écht toe doet te leven, door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we balans, kan het leven gaan bruisen en leven we met ‘hartstocht’.

Voor wie
De Maand van de Spiritualiteit heeft als doelstelling om toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Ongeacht leeftijd, sekse of religieuze achtergrond.

Wat is spiritualiteit?
De Maand van de Spiritualiteit wil een breed begrip van spiritualiteit hanteren. Hierbij beperkt ze zich niet tot enkel institutionele vormen van spiritualiteit en zelfs niet tot alleen de religieuze invalshoek. De Maand wil ruimte bieden aan zowel de spiritualiteit die verbonden is met de relatie God-Mens, als aan spiritualiteit die meer verbonden is aan Levenskunst.

Partners en initiatief
De Maand van de Spiritualiteit is een initiatief van omroepvereniging KRO-NCRV, dagblad Trouw en Uitgeverij Ten Have. Zoals uit programma blijkt geeft de Raad van Kerken Bennekom een eigen invulling aan de inhoud van de Maand van de Spiritualiteit.