Buitengewone Midwinter Ontmoetingen

Oproep!
De Raad van Kerken Bennekom is op zoek naar 20 personen die om beurten vanaf 20 januari tot en met 14 februari 2020 hun huis, anderhalf uur beschikbaar willen  stellen om andere Bennekommers gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. Dan houden we de Buitengewone Midwinter Ontmoetingen. 
We stellen het zeer op prijs als u uw huis beschikbaar stelt. We doen een oproep om u aan te melden, graag voor 25 november a.s.. Stuur dan een e-mail naar rvkbennekom@gmail.com. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Schaap,
06 53867178. Wij informeren u daarna over de verdere gang van zaken. Wilt u dan ook vermelden op welke data u eventueel  niet beschikbaar bent.

Wat zijn Buitengewone Midwinter Ontmoetingen?
Voor ieder die maar wil, zonder verplichtingen, in een huiselijke omgeving, “buitengewoon een bakje doen”.  Na de voor velen drukke decembermaand, waarin de viering van het Kerstfeest centraal staat,  hebben nogal wat mensen, meestal vanaf half januari, last van een midwinterdip (“Blue Monday”).
De ‘Buitengewone Midwinter Ontmoetingen’ zorgen voor saamhorigheid en soms verrassende gesprekken.

Waarom houden we Buitengewone Midwinter Ontmoetingen?
In deze periode is het buiten vaak ongezellig en koud en mistig en glad en regenachtig en de dagen willen naar je gevoel nog niet lengen.  Mensen lijken zich in hun huizen terug te trekken, de gezelligheid moet vooral binnenshuis gezocht worden, het duurt nog even voor de knoppen weer uitlopen en de lente begint. De Buitengewone Midwinterontmoetingen is een variant op de “Levende Adventskalender” zoals die al enige jaren in de Gelderse Achterhoek plaatsvindt. De NCRV heeft hierover onlangs een programma gemaakt.

Wat vragen we?
Het leek de Raad van Kerken Bennekom daarom een goed idee om in deze vaak wat ‘ingekeerde periode’, gedurende vier weken, Bennekommers te vragen om hun deuren om beurten ‘open te doen’ en mensen uit te nodigen om binnen te komen. Het gaat om de doordeweekse dagen van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Elke dag is een ander adres aan de beurt. De gastadressen bieden de bezoekers koffie, thee en iets lekkers aan. Desgewenst ontvangt u een bijdrage in de kosten.

Wanneer starten we?
We starten op de maandag na de Eenheidszondag. Op de Eenheidszondag wordt een gezamenlijke dienst gehouden in de Brinkstraatkerk met de vier bij de Raad van Kerken Bennekom aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen. Het thema van de dienst  “Buitengewoon” zal dan centraal staan.

Wanneer sluiten we af?
Op 14 februari 2020 worden deze Buitengewone Midwinterontmoetingen afgesloten met een Keltische viering in de Ontmoeting aan de Emmalaan, waar uiteraard ook iedereen ook welkom is.

Op welke adressen vinden de Buitengewone Midwinter Ontmoetingen plaats?
We zijn begin november nog bezig met adressen te werven. Er zijn al een aantal adressen bekend.
Er ontbreken nog enkele wijken waarin geen adressen beschikbaar zijn:
– ten noorden van de Van Balverenweg
– ten noorden van de Prins Bernhardlaan
– rondom de Molenstraat
Woont u in één van deze gebieden, aarzel niet om u aan te melden.