Buitengewone Midwinter Ontmoetingen

Buitengewone Midwinterontmoetingen”, wat zijn dat precies?

Elke ‘door de weekse’ dag na de eenheidszondag (17-01-2021)  zijn er in Bennekom twee adressen  beschikbaar waar iedere Bennekommer van 10.00-11u30 welkom  is voor een kopje koffie/thee en een praatje. Er is geen speciaal gespreksthema, soms zal  een gesprek luchtig zijn, soms meer diepgang hebben; het is maar net wat er ter tafel komt.   

Marja van Haren, een van de leden van het organisatiecomité legt uit waarom de Raad van Kerken Bennekom de Buitengewone Midwinterontmoetingen organiseert:

Anne van Rheede is één van 31 Bennekommers die in 2020 haar huis als gastadres voor de Buitengewone Midwinterontmoetingen heeft aangemeld. Kijk hieronder waarom zij zich heeft aangemeld.

Waarom houden we Buitengewone Midwinter Ontmoetingen?
In deze periode is het buiten vaak ongezellig en koud en mistig en glad en regenachtig en de dagen willen naar je gevoel nog niet lengen.  Mensen lijken zich in hun huizen terug te trekken, de gezelligheid moet vooral binnenshuis gezocht worden, het duurt nog even voor de knoppen weer uitlopen en de lente begint. De Buitengewone Midwinterontmoetingen is een variant op de “Levende Adventskalender” zoals die al enige jaren in de Gelderse Achterhoek plaatsvindt. De NCRV heeft hierover in 2018 een programma gemaakt.

Wat vragen we?
Het leek de Raad van Kerken Bennekom daarom een goed idee om in deze vaak wat ‘ingekeerde periode’, gedurende vier weken, Bennekommers te vragen om hun deuren om beurten ‘open te doen’ en mensen uit te nodigen om binnen te komen. Het gaat om de doordeweekse dagen van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Elke dag is een ander adres aan de beurt. De gastadressen bieden de bezoekers koffie, thee en iets lekkers aan. Desgewenst ontvangt u een bijdrage in de kosten.

Wanneer starten we in 2021?
We starten op de maandag na de Eenheidszondag, 18 januari 2021. Op de Eenheidszondag, 17 januari 2021, wordt een gezamenlijke dienst gehouden in de Brinkstraatkerk met de vier bij de Raad van Kerken Bennekom aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen.

‘Buitengewone Midwinterontmoetingen”, wat zijn dat precies?

Elke ‘door de weekse’ dag na de eenheidszondag (17-01-2021)  zijn er in Bennekom twee adressen  beschikbaar waar iedere Bennekommer van 10.00-11u30 welkom  is voor een kopje koffie/thee en een praatje. Er is geen speciaal gespreksthema, soms zal  een gesprek luchtig zijn, soms meer diepgang hebben; het is maar net wat er ter tafel komt.   

Wat is de doelstelling?

De bedoeling is dat de ‘open huizen’ een mooie gelegenheid bieden om elkaar en anderen in een ontspannen sfeer te treffen.

Voor wie zijn die Buitengewone Midwinterontmoetingen bedoeld?

Voor iedereen! De laagdrempelige ontmoeting staat voorop. Het zou mooi zijn als mensen die in die donkere periode niet zo snel buiten de deur komen, extra hartelijk worden uitgenodigd om erbij te zijn. 

Waarom heten de ‘Midwinterontmoetingen’ Buitengewoon?

Deze ontmoetingen nodigen uit om ook eens mensen te leren kennen buiten je gewone kring. Daarbij begint tegelijk met de start van de Buitengewone Midwinterontmoetingen ook de internationale Week van Gebed. Het thema van die week is ‘zij werden buitengewoon gastvrij ontvangen’. We vinden dat een mooie verbinding.

Worden mijn kosten vergoed?

Wanneer u dat op prijs stelt kunt u een bijdrage van maximaal € 10,00 in de kosten ontvangen. Opgeven via rvkbennekom@gmail.com onder vermelding van uw bankrekeningnummer.

Welke persoonlijke informatie zal in publicaties gebruikt  worden?

Alleen de adresgegevens worden bekend gemaakt: straatnaam en huisnummer. De familienaam noemen we niet. Door deel te nemen stemt u hiermee in.

Is de Raad van Kerken Bennekom aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal?

Nee, het gastadres draagt zelf de risico’s.

Hoeveel bezoekers kan ik verwachten?

Dat is niet te voorspellen. Het kan een zeer beperkt aantal blijken te zijn,  maar het kan ook (meer dan) een tiental worden. U bent uiteraard de baas over uw voordeur. Als er te veel belangstellenden zijn, hoeft u deze niet allemaal binnen te laten. U kunt dan wijzen op de mogelijkheden van een andere datum of op het adres dat op diezelfde dag ook open huis heeft.

Wees niet teleurgesteld als er niemand komt. Het is dit jaar de eerste keer dat we deze ontmoetingen organiseren.

Wat is de Raad van Kerken Bennekom?

De Raad van Kerken Bennekom stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen de kerken in Bennekom te bevorderen. Het betreft de Brinkstraatkerk, Hervormde Gemeente Wijk Oost, Vrijzinnigen Bennekom en de RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina.   Zie ook:  www.rvkbennekom.com

Is er een informatienummer voor als er problemen zijn?   

Ja, telefoonnummer: 06 53867178

Hoe weten de mensen wanneer mijn adres aan de beurt is?

Publicatie van de adressen en de bijbehorende data zijn te vinden op:

  • Website http://www.rvkbennekom.com
  • Facebookpagina van de RvK Bennekom
  • Kerkbladen, Kerkbrieven en  nieuwsbrieven van de Brinkstraatkerk, de Hervormde Gemeente Wijk Oost, RK kerk en Vrijzinnigen Bennekom
  • Publicatieborden in de hal van de meewerkende kerken

Hoe vindt bekendmaking van de Buitengewone Midwinterontmoetingen plaats?

We zullen op zo veel mogelijk openbare plaatsen waar bezoekers komen affiches ophangen. Denk hierbij aan de winkels in het dorp, bibliotheek, het zorgpunt, wijkgebouwen als De Brink en ’t Kerkheem.

Verder zal er in elk geval ook in het Bennekoms Nieuwsblad aandacht aan geschonken worden.

Kan ik mijn ervaringen met anderen delen?

Ja graag, we zullen evaluatieformulieren beschikbaar stellen, of we bellen de gastvrouw/heer, na afloop om de ochtend te evalueren.

Moet ik zelf ook mensen uitnodigen?

In beginsel hoeft dat niet, maar helpt wel bij het bekend maken van dit initiatief.

U bent uiteraard vrij om de beschikbaarheid van uw adres op een bepaalde datum te delen met uw omgeving en of sociale media. Per adres wordt een aantal flyers beschikbaar gesteld die u in uw omgeving kunt uitdelen. Wees in dit kader terughoudend met het gebruik van een zogenaamde “Buurtapp”. Die is nl. meestal om een andere reden in het leven geroepen.

Wij vragen u  een speciale banner met het logo van de Buitengewone Midwinterontmoetingen, op de dag zelf buiten te plaatsen op een duidelijk zichtbare plek voor uw huis. Deze banner wordt door de organisatoren aangeleverd.

Wanneer sluiten we af?
Op 12 februari 2021 worden deze Buitengewone Midwinterontmoetingen afgesloten met een Keltische viering in de Ontmoeting aan de Emmalaan, waar uiteraard ook iedereen ook welkom is.

We hebben geëvalueerd
Tijdens de vergadering van de Raad van kerken op 3 maart 2020 hebben we de buitengewone midwinterontmoetingen 2020 geëvalueerd. De conclusie is dat het project geslaagd is. In 2021 zullen we het daarom herhalen. Voor de rapportage van de evaluatie zie hieronder.